Zaproszenie Informacje o Zjeździe Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny Tematy przewodnie Zjazdu Program Sesja plakatowa - streszczenia Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT Informacja o opłatach Wydarzenia fakultatywne - opłaty Oferta dla sponsorów Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Tematy przewodnie Zjazdu*
HEMATOLOGIA

1. Epidemiologia w hematologii
2. Ostre białaczki u młodzieży i młodych dorosłych
3. Ostre białaczki szpikowe
4. Ostre białaczki limfoblastyczne
5. Chłoniaki nieziarnicze indolentne
6. Chłoniaki nieziarnicze agresywne
7. Chłoniak Hodgkina
8. Przewlekła białaczka szpikowa
9. Nowotwory mieloproliferacyjne
10. Szpiczak plazmocytowy
11. Przewlekłe białaczki limfocytowe
12. Zespoły mielodysplastyczne
13. Hematologia doświadczalna
14. Przeszczepy autologiczne i alogeniczne – nowe perspektywy
15. Transplantacje komórek krwiotwórczych 1
16. Transplantacje komórek krwiotwórczych 2
17. Immunoterapia i terapia komórkowa
18. Komunikacja w hematologii
19. Warsztaty mikroskopowe
20. Hematopatologia
21. Standaryzacja w biologii molekularnej
22. Standaryzacja w cytogenetyce
23. Standaryzacja w cytometrii przepływowej
24. Niedokrwistości
25. Neutropenie i małopłytkowośći
26. Anemie aplstyczne

TRANSFUZJOLOGIA I KOAGULOLOGIA
27. Transfuzjologia kliniczna
28. Bezpieczeństwo krwi i jej składników
29. Immunologia transfuzjologiczna
30. Organizacja i jakość w transfuzjologii
31. Skazy krwotoczne
32. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

SESJE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

33. PALG/PLRG
34. EHA
35. EBMT

SESJE SPONSOROWANE FIRM FARMACEUTYCZNYCH


* tematy mogą ulec zmianie
PARTNER
SPONSOR
PATRONAT
HONOROWY
 
PATRONATY
MEDIALNE