III MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYZJAZDOWA KONFERENCJA - PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KARPACZ, 29.11.2018 - 01.12.2018
TEMATYKA KONFERENCJI
*Planowane rozpoczęcie i zakończenie konferencji:

Czwartek, 29 listopada: 12.00–19.45
Piątek, 30 listopada: 9.00–19.00
Sobota, 1 grudnia: 9.00–14.00

Tematyka:

• Leczenie pozaustrojowe na oddziale intensywnej terapii
• Neuroanestezjologia
• Monitorowanie dynamiki krążenia
• Jakość i organizacja
• Aspekty prawne wykonywania zawodu anestezjologa w Polsce
• Chorzy z wysokim ryzyka znieczulenia
• Wentylacja mechaniczna na sali operacyjnej i w OIT
• Znieczulenie chorych ze skrajną otyłością
• Leczenie żywieniowe krytycznie chorych
• Intensywna terapia przełomu XX i XXI wieku
• Nowe i stare sposoby uśmierzania bólu ostrego
• Rola CRRT/RRT w intensywnej terapii
• Urazy wielomiejscowe i wielonarządowe
• Postępowanie w okresie okołooperacyjnym
• Nowe i znane sposoby postępowania w ONO
• Anestezja regionalna
• Perspektywa zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• Sepsa i ARDS
• Płynoterapia podczas anestezji i w intensywnej terapii
• Znieczulenie i intensywna terapia chorych z niewydolnością wątroby
• Anestezja i intensywna terapia w położnictwie
• Bezpieczeństwo i satysfakcja chorych w okresie okołooperacyjnym
• Znieczulenie chorych z wysokim ryzykiem sercowym
• Wentylacja krytycznie chorych
• Chorzy z dysfunkcją OUN
• Zakażenia w intensywnej terapii
• Leczenie preparatami krwi i płynami
• Leczenie zagrażających życiu krwotoków
• Genetyka w anestezjologii i intensywnej terapii
• Intensywna terapia a transplantologia
• Ultrasonografia point-of-care na oddziale intensywnej terapii
• Trudne drogi oddechowe
© 2018 Termedia