Zaproszenie O kongresie Komitet Honorowy Rada Naukowa Zaproszeni wykładowcy Program ramowy Nagroda im. prof. Andrzeja Steciwko Aplikacja mobilna TMT18 Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
Informacje o opłatach
UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji


Opłata rejestracyjnado 18.12.2017 r.do 2.02.2018 r.po 2.02.2018 r.
lekarze POZ, lekarze specjaliści oraz w trakcie specjalizacji, farmaceuci490 zł540 zł640 zł
członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej470 zł520 zł620 zł
pielęgniarki, studenci medycyny oraz emeryci (za potwierdzeniem)190 zł290 zł390 zł
impreza towarzysząca (sobotnia). Koncert nie jest częścią Kongresu250 złWpłata po 6 marca 2018 r. oraz wniesiona na Kongresie: 800 zł

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

UWAGA: opłata podstawowa obejmuje następujące świadczenia:
- udział w sesjach konferencyjnych
- szczegółowy program, materiały zjazdowe
- certyfikat uczestnictwa
- poczęstunek podczas przerw na kawę i lunch


Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w Kongresie.

Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem TMT18 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie Top Medical Trends jest:
– rejestracja,
– uiszczenie opłaty kongresowej,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 6 marca 2018 r.
Po 6 marca 2017 r. istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Kongresu.

Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) do 6 marca 2018 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Liczba miejsc parkingowych ograniczona.

Biuro Organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61–615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl