ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION

POZNAŃ, 06.12.2018 - 08.12.2018
WARSZTATY
Piątek, 7 grudnia 2018

Godz. 14:50–16:20
Ceramika w endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Prof. Hartmuth Kiefer, Niemcy
Opatrunki podciśnieniowe
dr Bartosz Mańkowski


USG narządów ruchu
dr Arleta Witkowska-Łuczak, dr Iwona Kraśny


Techniki szycia ścięgien
dr Jerzy Wiese, dr Artur Soczka

Badanie ortopedyczne
dr Maciej Bręborowicz, dr Jakub Głowacki
© 2018 Termedia