Zaproszenie Informacje o Zjeździe Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny Tematy przewodnie Zjazdu Program Sesja plakatowa - streszczenia Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT Informacja o opłatach Wydarzenia fakultatywne - opłaty Oferta dla sponsorów Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Zaproszenie
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego oraz własnym do udziału w XXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się 21–23 września 2017 r. w Warszawie.

Podczas ponad trzydziestu sesji tematycznych będą Państwo mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wykładów ekspertów z Polski i zagranicy. Zaplanowaliśmy także prezentacje zgłoszonych przez Państwa prac w formie wystąpień ustnych oraz sesji plakatowych.

Obrady Zjazdu odbędą się w Centrum Kongresowym Hotelu Hilton w Warszawie. Jest to komfortowy obiekt zlokalizowany w centrum stolicy.
Mamy nadzieję, że pogodzą Państwo czynny udział w Zjeździe z napawaniem się urokami Warszawy, ale przed wszystkim liczymy na to, że nawiążą i wzmocnią Państwo przyjaźnie i współpracę z Kolegami z innych ośrodków hematologicznych i transfuzjologicznych, gdyż naukowa przyszłość polskiej hematologii i transfuzjologii zależy od tego, czy w dobie badań wieloośrodkowych będziemy je skutecznie realizować i publikować. Jednocześnie nasza współpraca w stałym wdrażaniu i udostępnianiu chorym najnowszych osiągnięć hematologii i transfuzjologii powinna zagwarantować to, że wszędzie w Polsce uzyskają oni jednakowo kompetentną i skuteczną pomoc. Bardzo liczymy na Państwa obecność.
Zachęcamy do aktywnego udziału w XXVII Zjeździe PTHiT, serdecznie zapraszamy do Warszawy.


prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
PARTNER
SPONSOR
PATRONAT
HONOROWY
 
PATRONATY
MEDIALNE