ProgramHOSPITAL MANAGEMENT – WYZWANIA 2011

TEMAT PRZEWODNI:
INWESTYCJE SZPITALNE


Dzień I

09.00-10.00
Rejestracja

10.00-10.15
Uroczyste otwarcie Konferencji
Janusz Michalak, Jarosław J. Fedorowski, Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pascal Garel

10.15-11.30
Sesja 1 : Inwestycje szpitalne w Polsce i Europie

Sesja pod specjalnym patronatem European Hospital and Healthcare Federation

Moderator: Jarosław J. Fedorowski
Paneliści: Marc Schreiner, Pascal Garel, Maciej Łukowicz, Wojciech Kozak, Konrad Staniewski

10.15-10.30 Inwestycje szpitalne w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec: Marc Schreiner

10.30-10.45 Inwestycje szpitalne w Polsce: wyzwania 2011: Jarosław J. Fedorowski

10.45-11.00 Znaczenie europejskiej dyrektywy transgranicznej: Pascal Garel

11.00-11.15 Inwestycje szpitalne na przykładzie województwa małopolskiego – Wojciech Kozak

11.15-11.30 Inwestycje szpitalne na przykładzie województwa pomorskiego – Maciej Łukowicz

11.30-11.45 Nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem i komunikacją w placówce medycznej - Konrad Staniewski, C&C Partners Telecom

11.45-12.00
przerwa kawowa

12.00-13.30
Sesja 2: Finansowanie inwestycji szpitalnych, optymalizacja finansów szpitalnych

Moderator: Agnieszka Szpara
Paneliści: Adam Rozwadowski,Andrzej Mądrala, Robert Kwiatkowski, Janusz Boniecki, Dariusz Wasilewski

12.00-12.15 Fundusze inwestycyjne, a polski rynek ochrony zdrowia – Agnieszka Szpara

12.15-12.30 Współpraca z rynkiem papierów wartościowych: przykład organizacji kompleksowej ochrony zdrowia - Adam Rozwadowski

12.30-12.45 Współpraca z funduszami inwestycyjnymi: doświadczenia własne – Andrzej Mądrala

12.45-13.00 Współpraca z rynkiem papierów wartościowych: przykład szpitala - Janusz Boniecki

13.00-13.15 Giełda papierów wartościowych, a rynek ochrony zdrowia – Robert Kwiatkowski

13.15-13.30 Wsparcie BGK w przekształceniach własnościowych - spółki aktywności obywatelskiej – Dariusz Wasilewski

13.30-14.15
Sesja 3: Źródła finansowania, optymalizacja kosztów szpitalnych

Moderator:Jarosław J. Fedorowski
Paneliści:: Radosław Moks, Jaroslaw J. Fedorowski, Paweł Richter

13.30-13.45 Zewnętrzne źródła finansowania, skutecznym sposobem rozwoju placówek ochrony zdrowia i podnoszenia konkurencyjności na rynku usług medycznych - Radosław Moks MEDFinance SA

13.45-14.00 Czynniki wpływające na koszty leczenia w szpitalu – Jarosław J. Fedorowski

14.00-14.15 Nowoczesne projektowanie wyposażenia szpitalnego z wykorzystaniem technologii 3D oraz kodowanie produktów w powiązaniu projektu z kosztorysem inwestycyjnym - Paweł Richter

14.15-15.15
Przerwa na lunch

15.15-16.45

Sesja 4: Planowanie i projektowanie inwestycji szpitalnych

Moderator: Tomasz Sadrzak
Paneliści: Maciej Murkowski, Zbyszko Przybylski, Irena Skubiszak-Kalinowska, Antoni Juraszek, Maciej Kiepal, Ferdynand Aptazy

15.15-15.30 Planowanie programów funkcjonalno-użytkowych, projektowanie architektoniczne, nadzór i prowadzenie inwestycji – Tomasz Sadrzak

15.30-15.45 Programy medyczne – Maciej Murkowski

15.45-16.00 Inwestycje typu PPP: rozbudowa szpitala – Zbyszko Przybylski

16.00 – 16.15 PPP: budowa nowego szpitala - Irena Skubiszak-Kalinowska, Antoni Juraszek

16.15-16.30 Świadomy dobór materiałów wykończeniowych dla pomieszczeń szpitalnych na przykładzie sufitów podwieszanych - Maciej Kiepal, Armstrong Building Products, Poland

16.30-16.45 Specjalistyczne budownictwo modułowe w obiektach ochrony zdrowia- Ferdynand Aptazy,Cadolto Polska Sp. z o.o

16.45-17.45
Sesja specjalna 1: Zebranie sondażowo-organizacyjne projektu utworzenia Polskiej Federacji Szpitali

Przy współpracy z European Hospital and Healthcare Federation

Prelegenci Pascal Garel, Mark Schreiner, Jarosław J.Fedorowski

17.45-19.00
Koktajl

Dzień II

09.00-10.15
Sesja 5: Specyfika szpitali chirurgii jednego dnia i szpitali wąskospecjalistycznych: wyzwania inwestycyjne


Moderator: Michał Kamiński
Paneliści: Radosław Budzichowski, Ryszard Szcząchor, Andrzej Koronkiewicz, Jarosław Pinkas

09.00-09.15 Chirurgia jednego dnia - dziś, a jutro. Perspektywy rozwoju - Andrzej Koronkiewicz

09.15-09.30 Rozwój chirurgii jednego dnia na przykładzie okulistyki – Michał Kamiński

09.30-09.45 Jak budować szpital chirurgii jednego dnia w Polsce - Ryszard Szcząchor

09.45-10.00 Kardiochirurgia jednodniowa, czy planowa? - Jarosław Pinkas

10.00-10.15 Światowej klasy źródła z zakresu Evidence-Based Medicine na platformie OvidSP - Radosław Budzichowski, Ovid Technologies

10.15-10.30
przerwa kawowa

10.30-11.30
Sesja 6: Planowanie inwestycji szpitalnych, a współpraca z płatnikami.

Moderator: Krzysztof Mawlichanów
Paneliści: Maciej Wandzel, Anna Prokop–Staszecka, Krzysztof Bederski, Paweł Kalbarczyk

10.30-10.45 Współpraca z NFZ - Krzysztof Mawlichanów

10.45-11.00 Scanmed: wyzwania 2011 - Maciej Wandzel

11.00-11.15 Specyfika dużego szpitala specjalistycznego - Anna Prokop–Staszecka, Krzysztof Bederski

11.15-11.30 Rynek ubezpieczeń prywatnych, perspektywy – Paweł Kalbarczyk

11.30-13.00
Sesja 7: Inwestycje własne szpitali, czy outsourcing ? Kontrowersje.

Moderator: Jacek Domejko
Paneliści: Grzegorz Gielerak, Renata Jażdż-Zaleska, Zbyszko Przybylski, Antoni Marcinek, Beata Wieczorek-Wójcik

11.30-11.45 Wyzwania inwestycyjne dla dużych szpitali referencyjnych – Grzegorz Gielerak

11.45-12.00 Inwestycje, czy outsourcing ? – Jacek Domejko

12.00-12.15 Wyzwania dla szpitali samorządowych działających w formie spółek kapitałowych – Renata Jażdż-Zaleska

12.15-12.30 Szpital miejski: przekształcenie w spółkę kapitałową, wyzwania inwestycyjne - Teresa Romanowska

12.30-12.45 Szpital specjalistyczny ginekologiczno-położniczy w Krakowie - Antoni Marcinek

12.45-13.00 Inwestycje w personel pielęgniarski: własne, outsourcing - Beata Wieczorek-Wójcik

13.00-14.00
Lunch

14.00-15.00
Sesja 8: GORĄCY TEMAT „Nowa ustawa o działalności leczniczej i jej znaczenie dla szpitali” – panel dyskusyjny


Moderator: Janusz Michalak
Paneliści: Adam Rozwadowski, Grzegorz Gielerak, Jacek Domejko, Renata Jażdż-Zaleska, Jarosław J. Fedorowski, Maciej Wandzel, Krzysztof Mawlichanów, Michał Kamiński, Dariusz Wasilewski, Beata Wieczorek-Wójcik, Teresa Romanowska

15.00-15.15
Sesja 9: Podsumowanie i zakończenie obrad

15.15-16.15
Sesja specjalna 2: Zebranie organizacyjne projektu utworzenia Polskiej Federacji Szpitali


Moderator: Pascal Garel

Przy współpracy z European Hospital and Healthcare Federation

16.15-17.00
Sesja specjalna 3: Walne Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych

Prowadzący: Jarosław J. Fedorowski, Michał Kamiński


 
 
Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych
Wydawnictwo Termedia

 
All rights reserved.
Termedia sp. z o.o. 2010
Patronaty medialne: