Program


9.04.2011, godz. 9.00 – 9.30

• Inauguracja IV Ogólnopolskiego Uniwersyteckiego Dnia Diabetologii
prof. dr hab. med. Anna Czech

• Wystąpienie JM Rektora WUM
prof. dr. hab. med. Marka Krawczyka

• Wystąpienie Dziekana II Wydziału Lekarskiego WUM
prof. dr. hab. med. Jerzego Polańskiego

I sesja naukowa

Krytyczne ujęcie zasad, celów i metod diagnostyki różnicowej cukrzycy – potrzeby ulepszeń w praktyce klinicznej, propozycje własne
godz. 9.30 – 10.30

przewodniczący
dr med. Sylwia Zawada – Targoni
dr med. Anna Rubiec-Niemirowska

Wykłady

Kliniczne znaczenie postępów genetyki cukrzycy
dr med. Sylwia Zawada – Targoni (20 min.)

Patofizjologia cukrzycy a postępy diagnostyki różnicowej – lepsze rozwiązania, trafniejsze decyzje terapeutyczne
prof. dr hab. med. Jan Tatoń (20 min)

Rekomendacje
prof. dr hab. med. Jan Tatoń, dr med. Sylwia Zawada – Targoni (10 min.)

• Dyskusja

II Sesja Naukowa

Postępy farmakoterapii cukrzycy - patofizjologia cukrzycy a nowe leki, formułowanie wskazań, nowe algorytmy lecznicze
Godz. 10.30 – 11.45

przewodniczący
prof. dr hab. med. Anna Czech
dr Jerzy Marek

Wykłady – przegląd problemów

Insulinoterapia oparta na patofizjologii (EBM)
dr med. Zofia Szczeklik-Kumala, Prof. dr hab. med. Anna Czech (20 min.)

Nowe badania leków zmniejszających insulinooporność
dr Jerzy Marek (20 min.)

Aktualne poglądy na stosowanie inkretynomimetyków oraz inhibitorów DPP-4 w skojarzonym leczeniu cukrzycy typu 2
dr n. med. Anna Rubiec-Niemirowska (20 min.)

• Dyskusja

III Sesja Naukowa

Innowacje w zasadach I metodach prewencji i leczenia powikłań cukrzycy
godz. 11.45 – 13.45

przewodniczący
dr med. Paweł Luźniak
dr Rafał Sitkiewicz

Wykłady

Przedstawienie „Podręcznika Opieki Angiometabolicznej”
prof. dr hab. med. Jan Tatoń, dr med. Paweł Luźniak (10 min.)

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przedniego odcinka oka u chorych na cukrzycę
dr Dorota Walasik-Szemplińska (Oddział Okulistyki, Mazowiecki Szpital Wojewódzki) (20 min.)

Nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu retinopatii cukrzycowej
dr Anna Sokołowska-Oracz (Oddział Okulistyki, Mazowiecki Szpital Wojewódzki) (20 min.)

Rola diabetologa w prewencji i leczeniu cukrzycowych chorób narządu wzroku
prof. dr hab. med. Jan Tatoń (20 min.)

• Leczenie bólowej postaci neuropatii cukrzycowej
prof. dr hab. med. Jan Kochanowski (Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM, Szpital Bielański Warszawa) (25 min.)

Insulinoterapia u osób w wieku starszym. Na co należy zwrócić uwagę?
dr Agnieszka Tiuryn-Petrulewicz (25 min.)

Przerwa – lunch
Godz. 13.45 – 14.15

IV Sesja Naukowa Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania jakości leczenia cukrzycy
Godz. 14.15 – 15.10

przewodniczący
dr med. Małgorzata Bernas
dr med. Rafał Sitkiewicz

Wykłady:

Co to jest zespół deprywacji społeczno-ekonomicznej, diagnostyka, postulat reformy opieki społecznej dla chorych na cukrzycę
dr med. Małgorzata Bernas (25 min.)

Rekomendacje opieki diabetologicznej dla rezydentów Domów Pomocy Społecznej
dr Rafał Sitkiewicz, Prof. dr hab. med. Jan Tatoń (25 min.)

• Dyskusja – zalecenia praktyczne

V Sesja Naukowa

Praktyczne, wybrane problemy angiopatii cukrzycowej
Godz. 15.10 – 16.10

przewodniczący:
dr hab. med. Marianna Bąk
dr med. Krzysztof Dembe

Wykłady (*):

Insulinooporność – kluczem do rozwoju miażdżycy
dr hab. med. Marianna Bąk (20 min.)

Rola diabetologa w prewencji zespołu stopy cukrzycowej
dr med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska (20 min.)

Rozpoznanie i leczenie zaburzeń erekcji u chorych na cukrzycę
dr med. Krzysztof Dembe (20 min.)

(*) wykłady pochodzą z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM, CSK ul. Banacha 1 a.

VI Sesja Naukowa

Ryzyko nowotworów złośliwych u osób z cukrzycą, ocena roli zaburzeń patofizjologicznych oraz bezpieczeństwo stosowania leków przeciwcukrzycowych
godz. 16.10 – 17.00

przewodniczący
prof. dr hab. med. Anna Czech
dr med. Leszek Walasik

Wykłady:

Hipotezy patogenetyczne zwiększonej częstości nowotworów u osób z cukrzycą
dr med. Paweł Piątkiewicz (20 min.)

Nowotwory złośliwe a leki przeciwcukrzycowe
prof. dr hab. med. Anna Czech (20 min.)

• Dyskusja

Zakończenie IV Uniwersyteckiego Dnia Diabetologii
Wnioski
pożegnanie uczestników

Q.F.F.F.S