Zaproszenie O konferencji Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Plan dojazdu Powrót do Termedia.pl
Informacje o opłatach
WSTĘP BEZPŁATNY

UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona


Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.
Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach konferencyjnych,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres: szkolenia@termedia.pl

Formularz rejestracyjny
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (podając nazwę kongresu, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do faktury).

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
PARTNER