ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ŁÓDŹ, 05.04.2018 - 07.04.2018
KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY
KOMITET ORGANIZACYJNY
I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej


Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Lewiński

Z-cy Przewodniczącego:
dr hab. med. Zbigniew Adamczewski
prof. dr hab. Marek Dedecjus

Członkowie:
prof. dr hab. Jan Brzeziński
prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska
prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski
dr hab. med. Adam Gesing, prof. UM
dr hab. med. Maciej Hilczer
dr hab. med. Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak
dr hab. med. Joanna Smyczyńska
dr hab. med. Renata Stawerska
dr med. Maria Brzozowska
dr med. Ewa Bieniek
dr med. Katarzyna Dąbrowska
dr med. Jan Dąbrowski
dr med. Hanna Domagalska-Nalewajek
dr med. Agnieszka Konopka
dr med. Kinga Krawczyk-Rusiecka
dr med. Anna Łupińska
dr med. Magdalena Marcinkowska
dr med. Renata Michalak
dr med. Magdalena Milczarek-Harwazińska
dr med. Iwona Nadel
dr med. Magdalena Stasiak
dr med. Ewa Starostecka
dr med. Konrad Szosland
dr med. Małgorzta Szałapska
dr med. Witold Tomaszewski
dr med. Katarzyna Wieczorek-Szukała
dr med. Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska
dr med. Arkadiusz Zygmunt
lek. Marta Drabik
lek. Anna Karzkowiak
lek. Joanna Kawalec
lek. Marzena Kolasa-Kicińska
lek. Aleksandra Matusiak
lek. Elżbieta Przech
lek. Ewelina Sośnierz
lek. Krzysztof Stanek
lek. Katarzyna Zawadzka-Starczewska
mgr Przemysław Śliwka

KOMITET NAUKOWY
I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej


Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Lewiński

Członkowie:
prof. dr hab. Anhelli Syrenicz
prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
dr hab. Aldona Kowalska, prof. UJK
prof. dr hab. Marek Ruchała
prof. dr hab. Beata Kos-Kudła
prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska
prof. dr hab. Marek Dedecjus