O konferencji Program Warsztaty Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
O konferencji

„Konferencja finansowana w ramach umowy nr 741/P-DUNem/2017 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.


Termin:
21–22 kwietnia 2017 r.

Miejsce:
Novotel Centrum,
plac Andersa 1,
Poznań

Kierownik Naukowy:
prof. dr hab. Stefan Sajdak
prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
prof. dr hab. Witold Kędzia

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Ginekologii Operacyjnej, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy kongresu otrzymują punkty edukacyjne.
PARTNERZY