XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT

WARSZAWA, 21.06.2018 - 22.06.2018
PROGRAM
*program może podlegać modyfikacjom
Szczegółowe informacje o afiliacjach wykładowców znajdują się w zakładce "Zaproszeni wykładowcy"
 
21
czerwca
Czwartek
8:30–9:45
Otwarcie rejestracji
9:45–10:45
SESJA I - Inauguracyjna
9:45-10.00 Rozpoczęcie Konferencji
Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, przewodniczący Rady Programowej Konferencji, Warszawa, Polska
Janusz Michalak, redaktor naczelny czasopisma "Menedżer Zdrowia", prezes Wydawnictwa Termedia; wiceprzewodniczący Rady Programowej Konferencji, Poznań Polska

10.00-10.15 Aktualności Polskiej Federacji Szpitali
Jarosław J. Fedorowski

10.15-10.25 WYSTĄPIENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ANDRZEJA JACYNY


10.25-10.35 Aktualności Młodych Menedżerów Medycyny
Ligia Kornowska

10.35-10.45 Aspekty prawne realizacji programów lekowych w dobie działania sieci szpitali i funkcjonowania ryczałtu
Rafał Janiszewski
10:45–11:00
Przerwa na kawę
11:00–13:00
SESJA II
Forum Outsourcingu w Ochronie Zdrowia – Nowoczesność i Odpowiedzialność
Moderator: Jakub Szulc


11.00 – 11.10 Wprowadzenie do dyskusji
Andrzej Fal

11.10 – 11.30 Outsourcing laboratorium – fakty i mity
Dariusz Zowczak

11.30 – 11.50 Outsourcing diagnostyki obrazowej
Jarosław Minkowski

11.50 – 12.10 Miejsce outsourcingu w koordynowanej opiece nefrologicznej
Teresa Dryl-Rydzyńska

12.10 – 12.30 Przyszłość outsourcingu w szpitalach
Ewa Chmielewska

12.30 – 13.00 DYSKUSJA PANELOWA
Ewa Chmielewska, Teresa Dryl-Rydzyńska, Andrzej Fal, Dorota Gałczyńska-Zych, Jarosław Minkowski, Jakub Szulc, Dariusz Zowczak, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia*


*w trakcie potwierdzania
13:00–14:00
Przerwa na lunch
14:00–15:00
SESJA III
e-MBA w Ochronie Zdrowia
Moderator: Piotr Szynkiewicz

14.00 – 14.20 Paradoksy zarządzania w ochronie zdrowia – Piotr Szynkiewicz
Dlaczego kolejki do świadczeń medycznych są potrzebne? Dlaczego nikomu nie zależy na obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej? Kiedy Amerykanie odkryli, że JOWISZ nigdy nie zaświeci? Te i wiele innych ciekawostek dotyczących specyfiki zarządzania w ochronie zdrowia to prezentacja sesji e-MBA „Specyfika zarządzania w ochronie zdrowia”.

14.20 – 14.40 KOZ – podejście procesowe – Tadeusz Jędrzejczyk
Koordynowana opieka zdrowotna jest nie tylko modna, ale także konieczna. Czy popularność KOZ oznacza szanse na wdrożenie „normalnego”, procesowego modelu zarządzania w ochronie zdrowia?

14.40 – 15.00 Informatyzacja i interoperacyjność – Dorota Kilańska
Czego nie można nie wiedzieć o informatyzacji aby nie stać się nieinteroperacyjnym?

e-MBA w ochronie zdrowia to kurs zarządzania składający się z sesji stacjonarnych, szkoleń e-learningowych oraz pracy własnej z wykorzystaniem dostarczonych przez organizatora materiałów. Nazwa e-MBA nawiązuje do formuły realizacji kursu oraz jego celu, którym jest aktualizacja wiedzy menedżerów sektora zdrowia. Kurs jest realizowanych przez Prometriq Akademię Zarządzania we współpracy z Polską Federacją Szpitali oraz Wydawnictwem Termedia. Wersja bezpłatna kursu jest realizowana w ramach projektu POWER – Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych (informacje i zapisy www.prometriq.pl).
15:00–16:05
SESJA IV
Hot Topics w zarządzaniu szpitalami i placówkami ochrony zdrowia
Moderator: Mariusz Wójtowicz


15.00-15.15 Jak skrócić czas reakcji na potrzeby pacjenta hospitalizowanego? Zarządzanie przepływem leków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań
Anna Gawrońska

15.15-15.30 Optymalizacja budżetu szpitala poprzez wdrożenie systemu wynajmu sprzętu inwestycyjnego
Jacek Andrzejewski

15.30-15.40 Najnowsze raporty NIK: zakażenia szpitalne, poszanowanie intymności i godności pacjenta
Mirosław J. Wysocki

15.40-15.50 Medycyna personalizowana: aktualności i nowe możliwości dla szpitali
Beata Jagielska

15.50-16.05 Wzajemność w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych – współpraca z ubezpieczycielem i metody redukcji ryzyka medycznego
Piotr Daniluk
16:05–16:20
Przerwa na kawę
16:20–17:20
SESJA V
RODO w Ochronie Zdrowia - Nowe obowiązki dla placówek medycznych
Moderator: Iga Rudawska

16.20-16.35 RODO w zdrowiu – pierwsze wnioski i lekcje na przyszłość
Piotr Najbuk

16.35-16.50 Cyberryzyko i cyberochrona w kontekście RODO
Jacek Bilski

16,50-17.05 Elektronizacja zamówień publicznych w ochronie zdrowia
Łukasz Rozdeiczer

17.05-17.20 DYSKUSJA PANELOWA
17:20–18:00
SESJA VI
Program HOPE exchange 2018
Sprawozdania, panel dyskusyjny, wnioski z kongresu HOPE AGORA 2018 w Sztokholmie
Moderator: Bogusław Budziński

Paneliści: uczestnicy programu HOPE Exchange 2018, którzy odbywali staże w Finlandii, Irlandii i Hiszpanii
Lorentyna Mikulska, Agnieszka Szauer, Grzegorz Piotrowski, Adam Tomaszyk
18:00–18:30
e-MBA - Ceremonia rozdania dyplomów
Prowadzący:
Piotr Szynkiewicz, Janusz Michalak, Jarosław J. Fedorowski
Szczegółowe informacje o afiliacjach wykładowców znajdują się w zakładce "Zaproszeni wykładowcy"
19:30–21:00
Spotkanie networkingowe - Business Mixer
22
czerwca
Piątek - Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia
 
Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia
9:00–10:00
SESJA VII INAUGURACYJNA
9:00–9:30
Uroczyste Otwarcie Szczytu

Sudong Jiang, Counselor of Science and Technology, Embassy of China in Poland
Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia RP
Marcin Czech, Wiceminister Zdrowia RP
Xiaolin Xue
Jarosław J. Fedorowski
9:30–9:45
Chińskie szpitale: teraźniejszość i przyszłość
Xiaolin Xue
9:45–10:00
Bieżące wyzwania dla szpitali w Polsce
Marcin Czech, Jarosław J. Fedorowski
10:00–13:00
SESJA VIII
Polsko-Chińskie Forum Komunikacji, Koordynacji i Innowacji w Ochronie Zdrowia


I. Komunikacja w ochronie zdrowia – technologia informacyjna w szpitalach. Wyzwania stojące przed szpitalami w Chinach i Polsce w erze Internetu +
Moderatorzy: Hongtao Zhao


10.00-10.15 Cyfrowy Szpital Przyszłości: wyzwania dla Polski
Mieczysław Pasowicz

10.15-10.30 Szpitale internetowe w Chinach
Xiaolu Wang

10.30-1.45 Innowacje w telemedycynie: wyzwania dla Polski
Ligia Kornowska


10:45–11:15
Przerwa na kawę

Przerwa na kawę

II. Koordynacja: znaczenie koordynacji i współpracy w rozwoju szpitali
Moderator: Łukasz Rozdeiczer


11.15-11.30 Promowanie całkowitego potencjału szpitala poprzez integrację wszystkich rodzajów zasobów
Yao Wang

11.30-11.45 Koordynacja w ochronie zdrowia: wyzwania dla Polski
Jarosław J. Fedorowski

11.45-12.00 Nowe możliwości rozwoju dla szpitali w erze współpracy Belt and Road
Jingcheng Wang

III. Osiągnięcia promowane przez innowacje
Moderator: Guosheng Feng


12.00-12.15 Model innowacji w ambulatorium w chińskich szpitalach
Guangshu Han

12.15-12.30 Innowacje w ochronie zdrowia: wyzwania dla Polski
Maciej Banach

12.30-12.45 Innowacyjna eksploracja chińskich firm farmaceutycznych
Jianxue Lu

12.45-13.00 Innowacje w obszarze medycyny personalizowanej: wyzwania dla Polski
Beata Jagielska

13:00–14:00
Przerwa na lunch
14:00–17:00
SESJA IX
Specjalistyczne Forum Kliniczne Chińsko- Środkowoeuropejskiego Porozumienia Szpitalnego
Tematy wiodące: komunikacja i współpraca w obrębie specjalizacji klinicznych, w tym: neurologii, kardiologii, onkologii, gastroenterologii, pediatrii, rehabilitacji i tradycyjnej medycyny chińskiej

Moderator: Bingyin Shi

14.00-14.30 Zarządzanie pacjentami OIOM na oddziale neurologii
Jianning Zhang

14.30-15.00 Nowoczesne technologie w polskiej kardiologii
Piotr Buszman

15.00-15.30 Obecna sytuacja i perspektywa dla chirurgii wątroby
Yijun Yang

15.30-16.00 Zastosowanie ERAS w procedurze implantacji sztucznego stawu biodrowego i wymiany stawu kolanowego u pacjentów w podeszłym wieku
Xiaobin Tian

16.00-17.00 DYSKUSJA PANELOWA
Akceptacja i rozwój tradycyjnej medycyny chińskiej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Moderator: Bao Li
17:00–17:30
SESJA X
Podsumowanie Szczytu
Podsumowanie przewodniczących Rady Naukowej Konferencji. Uwagi końcowe.

Zhiqin Bai, Jarosław Fedorowski

Zakończenie Szczytu, pożegnanie uczestnikówSzczegółowe informacje o afiliacjach wykładowców znajdują się w zakładce "Zaproszeni wykładowcy"
17:30–19:00
Spotkanie networkingowe
© 2018 Termedia