Zaproszenie O konferencji Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Stwórz program konferencji Nadsyłanie filmów Negative Pressure Wound Therapy Journal Wydarzenie towarzyszące Powrót do Termedia.pl
Program
* może ulec zmianie

Przez cały czas trwania konferencji czynne będzie VACCINEMA z filmami o terapii podciśnieniowej
 
2
marca
Piątek
9:00–10:30
Podstawy gojenie ran – szkolenie dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek POZ
Prowadzący: T. Banasiewicz, B. Mańkowski, M. Zieliński, A. Bobkiewicz
9:00–9:20
Ocena rany – podstawa właściwego leczenia
9:20–9:40
Z czym do rany – pielęgnacja rany, zasady zmian opatrunków
9:40–10:00
Rodzaje opatrunków – jak nie zwariować w morzu możliwości
10:00–10:20
Czego potrzebuje rana a czego pacjent – leczenie wspomagające
10:20–10:30
Pytania, dyskusja
10:30–11:15
Warsztaty I
Schorzenia skóry i jej ochrona u chorych z ranami przewlekłymi
B. Mańkowski, A. Mańkowska

Warsztaty II
Nowoczesne leczenie ran – nowa koncepcja miejscowego oddziaływania na ranę

Warsztaty III
Kompresoterapia
M. Gabriel, M. Zieliński

Warsztaty IV
Nowoczesne leczenie ran – hydroterapia
M. Głyda, A. Bobkiewicz

Warsztaty V
Ambulatoryjna terapia podciśieniowa
T. Banasiewicz
11:15–11:30
Przerwa na kawę
11:30–13:00
Terapia podciśnieniowa – ciąg dalszy nastąpił
11:30–11:50
"7 grzechów głównych terapii podciśnieniowej oraz jak je odpokutować"
T. Banasiewicz
11:50–12:05
Przekleństwo implantologa, czyli terapia podciśnieniowa zakażonych ran po rekonstrukcjach naczyniowych
M. Zieliński
12:05–12:20
Na kłopoty mały – jednorazowe systemy terapii podciśnieniowej część pierwsza
B. Mańkowski
12:20–12:35
My phylosophy of chronic wound treatment
Wim Fleischmann
12:35–12:50
temat wykładu w trakcie ustalania
Marco Fraccalvieri
12:50–13:00
Pytania, dyskusja
13:00–13:30
Przerwa na lunch
13:30–14:15
Warsztaty I
temat w trakcie ustalania

Warsztaty II
Nieinwazyjna diagnostyka zakażenia - Moleuclight
T. Banasiewicz

Warsztaty III
Kompresoterapia
M. Gabriel, M. Zieliński

Warsztaty IV
Czym leczyć?
Przegląd opatrunków przez pryzmat własnych doświadczeń
B. Mańkowski

Warsztaty V
Otwarty brzuch – pomiar ciśnienia i inne problemy kliniczne
D. Walczak
14:15–15:45
Podstawowe problemy terapii podciśnieniowej i leczenia ran
Prowadzący: T. Banasiewicz, B. Mańkowski, M. Zieliński
14:15–14:30
NPWT in deep SSIs, abdominal wall dehiscence and EAF
G. Popivanov, K. Kjossev, M. Tabakov, D. Stefanov, G. Kovachev, V. Mutafchiyski
14:30–14:45
temat wykładu w trakcie ustalania
M. Zembala
14:45–15:00
Co nowego w Open Abdomen treatment
D. Walczak
15:00–15:15
temat wykładu w trakcie ustalania
15:15–15:30
temat wykładu w trakcie ustalania
15:30–15:45
Ile żre rana?
T. Banasiewicz
15:45–16:00
Przerwa na kawę
16:00–16:45
Warsztat I
Znane a jednak niedoceniane – larwoterapia, terapia pijawkami

Warsztat II
Terapia podciśnieniowa z płukaniem – Instillation
T. Banasiewicz, M. Zieliński

Warsztat III
Zaopatrzenie trudnej stomii
A.Bobkiewicz, M. Borejsza-Wysocki

Warsztat IV
Żywienie w leczeniu ran cz. 1

Warsztat V
Odciążenie kończyny dolnej – kiedy i jak. Kompleksowa prezentacja PODOS Warszawa
16:45–18:00
Choroby naczyń w kontekście ran przewlekłych
M. Zieliński, C. Toth, M. Gabriel, Z. Krasiński, A. Węgrzynowski
16:45–17:00
temat wykładu w trakcie ustalania
C. Toth
17:00–17:15
temat wykładu w trakcie ustalania
17:15–17:30
Rewaskularyzacje w krytycznym niedokrwieniu
Z. Krasiński
17:30–17:45
Techniki małoinwazyjne w leczeniu PNZ
A. Węgrzynowski
17:45–18:00
Zakażenie – przekleństwo implantologa, czyli terapia podciśnieniowa zakażonych ran po rekonstrukcjach naczyniowych
M. Zieliński
18:00–18:10
Dyskusja
18:10–19:00
Po godzinach. Rany, które boją się chirurga czy chirurg, który boi się ran? – o strachu i nie tylko
3
marca
Sobota
8:00–8:50
Poranny koszmar czyli coś jeszcze gorszego od kaca – wybrane przypadki trudnych ran
 
„Creme de la creme a’la WIM”
P. Dąbek
 
temat wykładu w trakcie ustalania
M. Zieliński
 
NPWT in "the worst nightmare wounds"
G. Kovachev, D. Stefanov, G. Popivanov, P. Dimov, M. Tabakov, K. Kjossev , V. Mutafchiyski
 
temat wykładu w trakcie ustalania
T. Banasiewicz
8:50–9:00
Przerwa na kawę
9:00–10:30
Terapia podciśnieniowa drogą do rekonstrukcji
prowadzący: K. Słowiński, J. Hong, S. Sliesarenko, P. Badiul, T. Banasiewicz, B. Mańkowski
 
Terapia podciśnieniowa drogą do rekonstrukcji
B. Mańkowski
 
Doświadczenia własne w stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran u dzieci
A. Jażdżewska
 
Terapia podciśnieniowa w praktyce urazowo-ortopedycznej
W. Satora
 
Rekonstrukcja stawów Charkota – czy jest alternatywa do amputacji?
M. Kułakowski
 
Reconstruction of diabetic foot – how much can we salvage?
J. Hong
 
NPWT in complex therapy of lower limbs chronic wounds
S. Sliesarenko, P. Badiul, N. Nor
 
Methods of preplanning for perforator flaps reconstruction
P. Badiul, S. Sliesarenko, N. Chrednichenko, O. Rudenko
 
Adjunctive application of NPWT in the field of reconstruction
J. Hong
10:30–11:15
Warsztat I
Chirurgia urazowa – stabilizatory a podciśnienie
B. Mańkowski

Warsztat II
Ambulatoryjny przeszczep skóry – szybko, bezpiecznie, efektywnie
T. Banasiewicz, A. Bobkiewicz

Warsztat III
Pomiary naczyniowe pco2 i abi
M. Zieliński

Warsztat IV
Leczenie ran

Warsztat V
Zamykanie otwartego brzucha
A. Ratajczak, D. Walczak
11:15–11:30
Przerwa na kawę
11:30–12:15
Warsztat I
Usg Dopler kończyn dolnych – kiedy i jak
M. Zieliński

Warsztat II
Leczenie ran

Warsztat III
Otwarty brzuch z przetoką
A. Bobkiewicz, T. Banasiewicz

Warsztat IV
Żywienie w leczeniu ran cz. 2

Warsztat V
Endoskopowa terapia podciśnieniowa
J. Paszkowski, T. Banasiewicz
12:15–14:00
Terapia podciśnieniowa w praktyce – prezentacja najciekawszych przypadków klinicznych
A. Bobkiewicz, D. Walczak, J. Cwaliński
 
Tematy w trakcie zgłaszania i ustalania
14:00–14:15
Podsumowanie i dyskusja
T. Banasiewicz, B. Mańkowski, M. Zieliński, G. Grudzień, G. Oszkinis, K. Słowiński
 
Odpowiedzi na pytania uczestników przesyłane i zgłaszane w trakcie konferencji