Zaproszenie Informacje o Zjeździe Komitet Naukowy Tematy przewodnie Zjazdu Program ramowy Sesja plakatowa Informacja o opłatach Wydarzenia fakultatywne - opłaty Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Program ramowy*
* program może podlegać modyfikacjom
 
21
września
Czwartek
8.30–10.00
SALA PLENARNA A

OSTRE BIAŁACZKI SZPIKOWE


SALA B

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
SALA C

CHŁONIAK HODGKINA
SALA D

EPIDEMIOLOGIA W HEMATOLOGII
SALA E

KOMUNIKACJA W HEMATOLOGII

10.00–11.30
BLOK SESJI SPONSOROWANYCH

SALA
PLENARNA
ASALA B

SALA C

SALA D

SALA E


11.30–12.00
Przerwa na kawę
12.00–13.30
BLOK SESJI SPONSOROWANYCH

SALA
PLENARNA
ASALA B

SALA C

SALA D

SALA E


13.30–14.30
Przerwa na lunch
14.30–16.00

SALA PLENARNA A

SESJA PLENARNA
Prelegenci: prof. Nicolaus Kroeger (Niemcy), prof. Anna Sureda (Hiszpania), prof. Jarosław Maciejewski (USA), prof. Rudiger Hehlmann (Niemcy)
16.00–16.30
Przerwa na kawę
16.30–18.00
BLOK SESJI SPONSOROWANYCH

SALA
PLENARNA
ASALA B

SALA C

SALA D

SALA E


   
19.30
TEATR POLSKI
Uroczystość Inauguracji Zjazdu
Wyklady inauguracyjne

Prelegenci: prof. Robert Peter Gale (USA), prof. Michael Hallek (Niemcy)
22
września
Piątek
8.30–10.00
SALA PLENARNA A

TRANSFUZJOLOGIA 1
TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA


SALA B

CHŁONIAKI NIEZIARNICZE AGRESYWNE
SALA C

ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA
SALA D

NOWOTWORY
MIELO-
PROLIFERACYJNE
SALA E

STANDARYZACJA
W BIOLOGII
MOLEKULARNEJ
10.00–11.30
BLOK SESJI SPONSOROWANYCH

SALA
PLENARNA
ASALA B

SALA C

SALA D

SALA E


11.30–12.00
Przerwa na kawę
12.00–13.30
SALA PLENARNA A

TRANSFUZJOLOGIA 2
IMMUNOLOGIA
TRANSFUZJOLOGICZNASALA B

CHŁONIAKI NIEZIARNICZE
INDOLENTNE,
PRZEWLEKŁE BIAŁACZKI
LIMFOCYTOWE

SALA C

TRANSPLANTACJE
KOMÓREK
KRWIOTWÓRCZYCH 1
SALA D

WARSZTATY
MIKROSKOPOWE
SALA E

STANDARYZACJA
W CYTOMETRII
PRZEPŁYWOWEJ

13.30–14.30
Przerwa na lunch
14.30–16.00
SALA PLENARNA A

TRANSFUZJOLOGIA 3
ORGANIZACJA
I JAKOŚĆ
W TRANSFUZJOLOGIISALA B

OSTRE BIAŁACZKI
LIMFOBLASTYCZNE

SALA C

TRANSPLANTACJE
KOMÓREK
KRWIOTWÓRCZYCH 2
SALA D

HEMATOLOGIA
DOŚWIADCZALNA
SALA E

WARSZTATY
TROMBOFILIA

16.00–16.30
Przerwa na kawę
16.30–18.00
SALA PLENARNA A

SKAZY KRWOTOCZNESALA B

TRANSFUZJOLOGIA 4
BEZPIECZEŃSTWO
KRWI I JEJ
SKŁADNIKÓW

SALA C

ZESPOŁY
MIELODYSPLASTYCZNE
SALA D

PRZESZCZEPY
AUTOLOGICZNE
I ALOGENICZNE
NOWE
PERSPEKTYWY
SALA E

HEMATOPATOLOGIA

18.00–19.30
SALA PLENARNA A + B

rearanżacja (sale wyłączone)SALA C

Sesja Sponsorowana
23
września
Sobota
9.00–10.30
SALA PLENARNA A

"GORĄCE" TEMATY W HEMATOLOGIISALA B

NIEDOKRWISTOŚCI,
NEUTROPENIE
I MAŁOPŁYTKOWOŚCI,
ANEMIE APLASTYCZNE

SALA D

IMMUNOTERAPIA
I TERAPIA KOMÓRKOWA
SALA E

OSTRE BIAŁACZKI
U MŁODZIEŻY
I MŁODYCH DOROSŁYCH


SALA F

STANDARYZACJA
W CYTOGENTYCE
10.30–12.00

SALA PLENARNA A

EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION
12.00–12.30
Przerwa na kawę
12.30–14.00

SALA PLENARNA A

KOAGULOLOGIA+

SALA B

SZPICZAK PLAZMOCYTOWY
14.00–15.30

SALA PLENARNA A

prelegenci: prof. Dietger Niederwieser (Niemcy), prof. Tiziano Barbui (Włochy), prof. Torsten Haferlach (Niemcy), prof. Zbigniew Szczepiórkowski (USA)
15.30–16.00
Zakończenie Zjazdu
i pożegnanie uczestników
PATRONAT
HONOROWY
 
PATRONATY
MEDIALNE