ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ŁÓDŹ, 05.04.2018 - 07.04.2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
* może ulec zmianie
 
5
kwietnia
Czwartek
Sala 1
13:00–13:30
Uroczyste otwarcie Zjazdu
13:30–14:50
SESJA: NOWOTWORY GONAD ORAZ INNE NOWOTWORY HORMONOZALEŻNE - I
Przewodniczący: prof. Jacek Fijuth (Łódź), prof. Janusz Piekarski (Łódź)
13:30–13:55
Skojarzona radioterapia i hormonoterapia w raku stercza wysokiego ryzyka progresji
prof. Jacek Fijuth (Łódź)
13:55–14:15
Niedobory testosteronu u chorych po leczeniu nowotworu zarodkowego jądra
prof. Paweł Wiechno (Warszawa)
14:15–14:40
Ewolucja leczenia raka piersi
prof. Janusz Piekarski (Łódź)
14:40–14:50
Dyskusja
14:50–15:05
Przerwa na kawę
15:05–16:35
SESJA: NOWOTWORY GONAD ORAZ INNE NOWOTWORY HORMONOZALEŻNE - II
Przewodniczący: prof. Marek Zadrożny (Łódź), dr med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
15:05–15:25
Rola chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu skojarzonym pacjentek chorych na raka piersi
prof. Marek Zadrożny (Łódź)
15:25–15:50
Leczenie systemowe raka jajnika
dr med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
15:50–16:10
Guzy jajnika w diagnostyce różnicowej androgenizacji
dr hab. Elżbieta Sowińska-Przepiera (Szczecin)
16:10–16:25
Rak piersi a choroby tarczycy
dr med. Monika Koziołek (Szczecin)
16:25–16:35
Dyskusja
16:35–16:50
Przerwa na kawę
16:50–17:20
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMU HONOROWEGO CZŁONKOSTWA PTEO
17:20–18:55
SESJA: NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GRUCZOŁU TARCZOWEGO - I
Przewodniczący: prof. Barbara Jarząb (Gliwice), prof. Andrzej Lewiński (Łódź)
17:20–18:00
WYKŁAD SPRZĘŻONY: Nieoperacyjny zróżnicowany rak tarczycy – wybór pomiędzy jodem radioaktywnym a inhibitorami kinaz tyrozynowych
17:20–17:40
1. Perspektywa medyka nuklearnego/radioterapeuty
prof. Daria Handkiewicz-Junak (Gliwice)
17:40–18:00
2. Perspektywa endokrynologa
dr med. Jolanta Krajewska (Gliwice)
18:00–18:25
Rak tarczycy: jakich zmian winniśmy się spodziewać?
prof. Barbara Jarząb (Gliwice)
18:25–18:45
Nowa klasyfikacja WHO raka tarczycy – implikacje kliniczne
prof. Andrzej Lewiński (Łódź)
18:45–18:55
Dyskusja
6
kwietnia
Piątek
9:00–10:40
SESJA: GUZY PRZYSADKI – DIAGNOSTYKA I LECZENIE - I
przewodniczący: prof. Wojciech Zgliczyński (Warszawa), prof. Krzysztof Lewandowski (Łódź)
9:00–9:30
Pituitary tumours – assessment and treatment in 2018
prof. John Wass (Oxford)
9:30–9:50
Choroba Cushinga – czy cewnikowanie zatok skalistych dolnych powinno być standardem diagnostycznym?
prof. Grzegorz Zieliński (Warszawa)
9:50–10:05
Temozolomid w leczeniu guzów przysadki – opis przypadku
prof. Krzysztof Lewandowski (Łódź)
10:05–10:30
Guz przysadki – algorytm postępowania
prof. Wojciech Zgliczyński (Warszawa)
10:30–10:40
Dyskusja
10:40–10:55
Przerwa na kawę
10:55–12:10
SESJA: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA NOWOTWORÓW GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH - I
Przewodniczący: prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Kraków), prof. Grzegorz Kamiński (Warszawa)
10:55–11:20
Molecular imaging with PET to characterise hormon receptor status of breast and prostate cancer
prof. Adrienne Brouwers (Groningen)
11:20–11:40
Ultrasonografia w diagnostyce przedoperacyjnej i monitorowaniu chorego z rakiem tarczycy
dr med. Monika Buziak-Bereza (Kraków)
11:40–12:00
Analog gastryny – kandydat do diagnostyki i terapii raka rdzeniastego tarczycy
prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Kraków)
12:00–12:10
Dyskusja
12:10–13:10
Przerwa na lunch
13:10–15:25
SESJA: CZYNNIKI RYZYKA NOWOTWORZENIA W ENDOKRYNOLOGII
Przewodnicząca: prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska (Łódź), prof. Ewa Małecka-Tendera (Katowice)
13:10–13:20
Egzo- i endogenne, hormonalne i niehormonalne czynniki ryzyka nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów endokrynnych – wprowadzenie
prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska (Łódź)
13:20–13:45
Endocrine disruptors as risk factors for endocrine cancer
prof. Josef Köhrle (Berlin)
13:45–14:05
Czynniki ryzyka raka tarczycy
prof. Barbara Jarząb (Gliwice)
14:05–14:30
Ryzyko nowotworzenia w zaburzeniach różnicowania płci
prof. Ewa Małecka-Tendera (Katowice)
14:30–14:50
Hiperinsulinemia, otyłość a rak
prof. Roman Junik (Bydgoszcz)
14:50–15:15
Hormony jako czynniki ryzyka nowotworów złośliwych
prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska (Łódź)
15:15–15:25
Dyskusja
7
kwietnia
Sobota
9:00–11:00
SESJA: CHOROBY NOWOTWOROWE NADNERCZY
Przewodniczący: prof. Wojciech Zgliczyński (Warszawa), dr hab. Lucyna Papierska (Warszawa)
9:00–9:25
Diagnostyka różnicowa incydentaloma nadnerczy – szansa na wczesne wykrywanie raka
dr hab. Lucyna Papierska (Warszawa)
9:25–9:45
Czy guz chromochłonny to diagnostyczny kameleon?
dr hab. Lucyna Papierska (Warszawa)
9:45–10:00
Polski Rejestr Raka Kory Nadnerczy – pierwsze sprawozdanie
dr med. Karolina Nowak, dr med. Urszula Ambroziak, dr hab. Lucyna Papierska (Warszawa)
10:00–10:25
Postępowanie w nieoperacyjnych złośliwych guzach chromochłonnych
dr n med. Kornelia Hasse-Lazar (Gliwice)
10:25–10:50
Leczenie mitotanem w raku nadnerczy monitorowane oznaczeniami stężenia leku w surowicy chorego
dr Sylwia Szpak-Ulczok (Gliwice)
10:50–11:00
Dyskusja
11:00–11:20
Przerwa na kawę
11:20–12:45
SESJA: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA NOWOTWORÓW GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH – II
Przewodniczący: prof. Marek Ruchała (Poznań), prof. Grzegorz Kamiński (Warszawa)
11:20–11:35
Czy badanie elastograficzne spełnia nasze oczekiwania u chorych z rakiem tarczycy
prof. Marek Ruchała (Poznań)
11:35–11:55
Medycyna nuklearna w obrazowaniu i leczeniu nowotworów endokrynnych
prof. Grzegorz Kamiński (Warszawa)
11:55–12:15
Diagnostyka izotopowa raka tarczycy
dr hab. Rafał Czepczyński (Poznań)
12:15–12:35
Teraźniejszość i przyszłość radioizotopowego obrazowania guzów neuroendokrynnych
dr hab. Jolanta Kunikowska (Warszawa)
12:35–12:45
Dyskusja
12:45–14:00
Przerwa na lunch
14:00–15:45
SESJA: ENDOKRYNOLOGIA ONKOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO
Przewodniczący: prof. Artur Bossowski (Białystok), dr hab. Iwona Beń-Skowronek (Lublin)
14:00–14:25
Stany hiperkortyzolemii a nowotwory u dzieci
prof. Artur Bossowski (Białystok)
14:25–14:50
Choroby nowotworowe noworodków i niemowląt – jak to możliwe?
dr hab. Iwona Beń-Skowronek (Lublin)
14:50–15:15
Guzy okolicy podwzgórzowo-przysadkowej u dzieci - obraz kliniczny i charakterystyka hormonalna
dr hab. Anna Kucharska (Warszawa)
15:15–15:35
Rak tarczycy u dzieci
dr med. Magdalena Stasiak (Łódź)
15:35–15:45
Dyskusja
15:45–16:00
Przerwa na kawę
16:00–18:00
Sesja: Nowotwory złośliwe gruczołu tarczowego - II
Przewodniczący: prof. Andrzej Lewiński (Łódź), prof. Anhelli Syrenicz (Szczecin)
16:00–16:20
Rak rdzeniasty tarczycy – możliwości leczenia systemowego
dr hab. Aldona Kowalska, prof. nadzw. UJK (Kielce)
16:20–16:35
Charakterystyka i przebieg niskozróżnicowanych raków tarczycy
dr med. Agnieszka Walczyk (Kielce)
16:35–16:50
Wznowa zróżnicowanych raków tarczycy
lek. Estera Mikina (Kilece)
16:50–17:10
Wtórne nowotwory tarczycy
prof. Anhelli Syrenicz (Szczecin)
17:10–17:30
Czy leczenie tyroksyną wola guzowatego zapobiega rakowi tarczycy?
dr med. Helena Jastrzębska (Warszawa)
17:30–17:50
Chłoniaki tarczycy
dr med. Elżbieta Andrysiak-Mamos (Szczecin)
17:50–18:00
Dyskusja
18:00
ZAKOŃCZENIE ZJAZDU