XII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ: PRZEDRAMIĘ, NADGARSTEK, RĘKA

POZNAŃ, 14.03.2019 - 15.03.2019
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
14
marca
Czwartek
Sala 1
8:00–8:10
OTWARCIE KURSU
Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski
8:10–9:50
SESJA I
LECZENIE ZŁAMAŃ I ZABURZEŃ ZROSTU
Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski
8:10–8:40
Patofizjologia złamania i zrostu kostnego
Enrique Barrena
8:40–8:50
Diagnostyka obrazowa w trudnych przypadkach
8:50–9:05
Złamania trzonów kości przedramienia
Paweł Reichert
9:05–9:20
Osteotomie korekcyjne trzonów kości przedramienia
Frederik Verstreken
9:20–9:40
Stawy rzekome kości przedramienia
Tomasz Mazurek
9:40–9:50
Dyskusja
9:50–10:15
Przerwa kawowa
10:15–11:35
SESJA II
LECZENIE ZŁAMAŃ I ZABURZEŃ ZROSTU
Mariusz Bonczar, Maciej Klich
10:15–10:30
Jak poprawić repozycję złamań śródstawowych końca dalszego kości promieniowej
Maciej Klich
10:30–10:40
Złamania końca dalszego kości łokciowej
Mariusz Bonczar
10:40–10:55
Osteotomie korekcyjne końca dalszego kości promieniowej
Maciej Klich
10:55–11:05
Osteotomie skracające kości łokciowej
Maciej Bręborowicz
11:05–11:20
Stymulacja zrostu kostnego metodami fizykalnymi
Johannes Rueger
11:20–11:35
Dyskusja
11:35–12:00
Przerwa na kawę
12:00–13:30
WARSZTATY
 
Badanie kliniczne i funkcjonalne ręki
Ewa Bręborowicz, Maciej Bręborowicz, Katarzyna Kozłowka
 
Terapia manualna ręki i aplikacje terapeutyczne Kinesio Taping
Marta Jokiel, Mikołaj Zozmann
 
Ultrasonografia ręki
Iwona Kraśny, Arleta Witkowska-Łuczak, Michał Romanowski
 
Techniki szycia ścięgien na modelach zwierzęcych
Jerzy Wiese, Artur Soczka, Maciej Bochenek
 
Techniki mikrochirurgiczne
Paweł Surdziel, Marta Twardowska, Karolina Chełchowska
13:30–14:00
Lunch
14:00–15:35
SESJA III
LECZENIE ZŁAMAŃ I ZABURZEŃ ZROSTU
Alexandru Georgescu, Paweł Reichert
14:00–14:15
Złamania kości łódeczkowatej - jak zespolić?
Frederik Verstreken
14:15–14:30
Stawy rzekome kości łódeczkowatej
Paweł Reichert
14:30–14:45
Artroskopia w leczeniu zaburzeń zrostu kości łódeczkowatej
PC Ho
14:45–15:00
Stawy rzekome kości palców
Alexandru Georgescu
15:00–15:10
Usprawnianie pacjenta po złamaniu i leczeniu zaburzeń zrostu
Marta Jokiel
15:10–15:25
Unaczynione przeszczepy kostne w leczeniu stawów rzekomych kończyny górnej
Alexandru Georgescu
15:25–15:35
Dyskusja
15:35–15:45
Przerwa na kawę
15:45–17:20
SESJA IV
GUZY RĘKI
Radomir Czajka, Leszek Kaczmarek
15:45–16:00
Obrazowanie zmian guzowatych
16:00–16:15
Guzy miękkotkankowe
Maciej Bręborowicz
16:15–16:30
Guzy kostne
Leszek Kaczmarek
16:30–16:50
Guzy złośliwe - algorytm postępowania
Radomir Czajka
16:50–17:05
Jak zlecić i czego oczekiwać od badania histopatologicznego
17:05–17:15
Dyskusja
15
marca
Piątek
Sala 1
9:00–10:30
SESJA V
FAKTY W CHIRURGI RĘKI
Enrique Barrena, Frederik Verstreken
9:00–9:15
Jak czytać i analizować publikacje
Enrique Barrena
9:15–9:30
Fakty w leczeniu złamań i stawów rzekomych kości łódeczkowatej
Frederik Verstreken
9:30–9:45
Fakty dotyczące leczenia zmian zwyrodnieniowych
Paweł Reichert
9:45–10:00
Fakty dotyczące niestabilności nadgarstka
Ireneusz Walaszek
10:00–10:15
Fakty dotyczące fizykoterapii
Ewa Bręborowicz
10:15–10:30
Dyskusja
10:30–10:50
Przerwa na kawę
10:50–12:15
SESJA VI
NADGARSTEK - NIESTABILNOŚĆ
Marta Jokiel, Paweł Surdziel
10:50–11:00
Jak zrozumieć niestabilność nadgarstka
Mariusz Bonczar
11:00–11:05
Badanie kliniczne
Maciej Bochenek
11:05–11:20
Diagnostyka obrazowa
11:20–11:35
Leczenie usprawniające
Marta Jokiel
11:35–11:55
Leczenie operacyjne niestabilności nadgarstka
Paweł Surdziel
11:55–12:15
Dyskusja
12:15–13:15
Lunch
13:15–14:45
SESJA VII
NADGARSTEK - ZMIANY ZWYRODNIENIOWE
Frederik Verstreken, Piotr Czarnecki
13:15–13:25
Patogeneza i leczenie farmakologiczne zmian zwyrodnieniowych
Włodzimierz Samborski, Wojciech Romanowski
13:25–13:35
Iniekcje w leczeniu zmian zwyrodnieniowych ręki
Artur Soczka
13:35–13:50
Zmiany zwyrodnieniowe CMC
Frederik Verstreken
13:50–14:05
Zmiany zwyrodnieniowe nadgarstka
Piotr Czarnecki
14:05–14:20
Zmiany zwyrodnieniowe palców
Piotr Ogrodowicz
14:20–14:35
Leczenie usprawniające
Ewa Bręborowicz
14:35–14:45
Dyskusja
14:45–15:05
Przerwa na kawę
15:05–15:45
WYKŁAD GOŚCIA HONOROWEGO
Leszek Romanowski
 
Artroskopia nadgarstka - aktualne trendy
PC Ho
15:45–16:55
SESJA VIII
ARTROSKOPIA NADGARSTKA
Przemysław Lubiatowski, PC Ho
15:45–16:00
Leczenie zmian zwyrodnieniowych
PC Ho
16:00–16:15
Leczenie sztywności pourazowej
Przemysław Lubiatowski
16:15–16:30
Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej
Ireneusz Walaszek
16:30–16:45
Leczenie artroskopowe niestabilności nadgarstka
PC Ho
16:45–16:55
Dyskusja
16:55–17:10
Przerwa na kawę
17:10–17:55
SESJA IX
CO NOWEGO W CHIRURGII RĘKI
17:10–17:25
FESSH i hand diploma
Piotr Czarnecki
17:25–17:40
Test z chirurgii ręki
17:40–17:55
Co nowego z FESSH Kopenhaga
Paweł Reichert
17:55–18:10
Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki
Mariusz Bonczar
© 2019 Termedia