ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ŁÓDŹ, 05.04.2018 - 07.04.2018
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
Strona w trakcie opracowywania

Wydarzenie finansowane z wpłat uczestników

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz kosztu udziału wkrótce

Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE