en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2014
vol. 52
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Kość a tkanka tłuszczowa – coraz więcej zależności

Joanna Dytfeld

Reumatologia 2014; 52, 5: 305–310
Data publikacji online: 2014/11/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wspólnym prekursorem osteoblastów i adipocytów w szpiku kostnym są mezenchymalne komórki progenitorowe. Wpływ różnorakich czynników warunkuje ich różnicowanie się w kierunku jednej z tych linii, co może mieć znaczenie dla późniejszych zmian patologicznych układu kostnego. Liczne dowody z badań eksperymentalnych i klinicznych przemawiają także za wzajemnymi wielorakimi zależnościami między szkieletem a tkanką tłuszczową. Liczne produkty adipocytów – leptyna, adiponektyna i inne – w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na zachodzące nieustannie procesy kościotworzenia i resorpcji kostnej. Wiedza na ich temat weryfikuje nasze poglądy na temat otyłości, osteoporozy i złamań niskoenergetycznych. Wiadomo także, że remodeling kostny, proces wymagający energii, jest w dużym stopniu zależny od insuliny, a tkanka kostna wytwarza osteokalcynę – hormon, którego rola daleko wykracza poza wyznaczanie ram obrotu kostnego. Coraz więcej faktów przemawia za endokrynną funkcją szkieletu.

In bone marrow, osteoblasts and adipocytes originate from common progenitor cells – mesenchymal stem cells (MSCs). The further cell differentiation towards one of the two lines, depending on numerous factors, might have an impact on pathologies of bone in further life. Evidence from experimental and clinical studies indicates multiple reciprocal links between skeleton and adipose tissue. Numerous adipocyte products – leptin, adiponectin, etc. – directly or indirectly affect bone formation and resorption, which take place constantly. This knowledge verifies our views on obesity, osteoporosis and fragility fractures. We also know that bone remodeling, a process that requires energy, is heavily dependent on insulin; moreover, bone is a source of osteocalcin, a hormone whose role goes far beyond determining the level of bone turnover. The endocrine role of the skeleton becomes a reality.
słowa kluczowe:

osteoporoza, adipokiny, osteokalcynafacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.