en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Letter to editor
Barr była kobietą

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2008; 46, 2: 109
Online publish date: 2008/04/25
Article file
- bar.pdf  [0.03 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Tytuł mojego listu jest parafrazą cytatu z kultowego filmu „Seksmisja”. W filmie jest on przykładem kłamstwa w służbie ideologii – przypisującego wszystkie odkrycia naukowe jednej grupie ludzi. Błąd, a nie kłamstwo, w niezamierzony sposób popełniany jest przez niektórych autorów piszących i wygłaszających prace reumatologiczne i o nim mój list. Podczas jednego ze spotkań naukowych przeczytałem na przezroczu wirus „Epstein-Barra”. Język polski wymaga odmiany nazwisk i jest ona różna dla rodzaju męskiego i żeńskiego. Dlatego czasami zakładamy, że wszyscy odkrywcy w naukach lekarskich, których nazwiska utrwaliły się w eponimach, to mężczyźni. Przypomnę też, że odmienia się wszystkie człony eponimu i nie łączy się myślnikiem nazwisk dwóch osób. Piszemy więc „wirus Epsteina i Barr”. Yvonne M. Barr to brytyjska wirusolog, która w 1964 r. razem z Michaelem Anthonym Epsteinem odkryła wirus wywołujący mononukleozę zakaźną. Przy okazji przypomnę kilka innych kobiet, których nazwiska znalazły się w eponimach reumatologicznych: Annę Sweeney (amerykańska genetyk) – zespół Sweeney – rzadka postać karłowatości chondrodystroficznej; Annemarie Stüve (niemiecka pediatra) – zespół Stüve i Wiedemanna (karłowatość ze zniekształceniami kości); Ellen Damgaard Andersen (lekarka duńska) – zespół Andersen i Tawila (postać okresowego porażenia mięśni), Gertrud Hurler (niemiecka pediatra) – mukopolisacharydoza I – zespół Hurler. Przy okazji przypomnę, o czym przed laty pisałem w Reumatologii (2003, t. 41, nr 2, s. 123), że jedna z postaci zapaleń naczyń to zespół Churga i Strauss, a nie „Straussa”, a taki błąd pojawił się na konferencji i na łamach naszego czasopisma. Lotte Strauss po studiach w Niemczech i Włoszech, od 1938 r. pracowała w Stanach Zjednoczonych, m.in. przez wiele lat w The Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku. Współpracowała z Jakubem Churgiem w zakładzie patologii, kierowanym przez Paula Klemperera. Zmarła w 1985 r.
prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.