eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank

 
6/2012
vol. 50
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
List do Redakcji

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń – nowa nazwa ziarniniakowatości Wegenera i potrzeba jej upowszechnienia

Eugeniusz J. Kucharz, Maria Majdan, Anna Kotulska

Reumatologia 2012; 50, 6: 541–542
Data publikacji online: 2012/12/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń – nowa nazwa ziarniniakowatości Wegenera i potrzeba jej upowszechnienia

Celem listu jest przypomnienie o zmianie nazwy ziarniniakowatości Wegenera na ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i wskazanie potrzeby stosowania nowej nazwy.

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, dawnej zwana ziarniniakowatością Wegenera, ziarniniakiem Wegenera, a czasami też ziarnicą Wegenera, jest chorobą należącą do układowych zapaleń naczyń, która mimo postępów w jej leczeniu ciągle stanowi trudny i poważny problem kliniczny. Chorobę opisał po raz pierwszy w 1931 r. Heinz Karl Ernst Klinger (1907–?) [1], uważając ją za odmianę guzkowego zapalenia tętnic. Dokładny opis pochodzi od Friedricha Wegenera (1907–1990) z lat poprzedzających wybuch II wojny światowej [2, 3]. W latach 50. XX wieku określenie „ziarniniak Wegenera” (lub „ziarniniakowatość Wegenera”) weszło na stałe do terminologii medycznej [4], a choroba znalazła się w grupie układowych zapaleń naczyń opracowanej na konferencji w Chapel Hill [5]. W 2006 r. na łamach czasopisma Lancet ukazał się artykuł wskazujący na związki Friedricha Wegenera z partią i systemem nazistowskim w Niemczech [6]. Friedrich Wegener był członkiem Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei od 1932 r., a więc przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy, był uczniem Martina Staemmlera (1890–1974) – głoszącego wyższość rasy aryjskiej, a w czasie wojny Friedrich Wegener był dyrektorem Instytutu Patologii w Łodzi, znajdującego się obok getta. Był poszukiwany przez United Nations War Crimes Commission na wniosek władz polskich. Jego udział w zbrodniach wojennych nie został jednak udowodniony [7, 8]. W konsekwencji tych ustaleń kierownictwo American College of Rheumatology, American Society of Nephrology i European League Against Rheumatology podczas spotkania 7 listopada 2010 r. podjęto decyzję o zmianie nazwy choroby, co zostało ogłoszone w kwietniu 2011 r. na łamach Annals of the Rheumatic Diseases [9]. Pozbawiono też Friedricha Wegenera tytułu „Master Clinician”, przyznanego przez The American College of Chest Physicians w 1989 r.

Nową nazwą angielską omawianej choroby jest granulomatosis with polyangiitis. Wydaje się, że odpowiada jej termin „ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń” i pod tą nazwą choroba występuje w najnowszym wydaniu „Interny Szczeklika”...


Pełna treść artykułu...
referencje:
Klinger H. Grenzformen der Periateritis Nodosa. Frankf Z Pathol 1931; 42: 455-480.
Wegener F. Űber generalisierte septische Gefäßerkrankungen. Verh Deut Pathol Ges 1936; 29: 202-210.
Wegener F. Űber eine eigenatrige rhinogene Granulomatose mit besonderer Betailigung des Arteriensystems und der Nieren. Beitr Pathol Anat 1939; 102: 3068.
Godman GG, Churg J. Wegener’s granulomatosis pathology and review of the literature. AMA Arch Pathol 1954; 58: 533-553.
Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Arthritis Rheum 1994; 37: 187-192.
Woywodł A, Haubitz M, Haller H, et al. Wegener’s granulomatosis. Lancet 2006; 307: 1362-1366.
Woywodt A, Matteson EL. Wegener’s granulomatosis – probing the untold past of the man behind the eponim. Rheumatology (Oxford) 2006; 45: 1303-1306.
Feder BJ. A Nazi past cast a pall on name of a disease. „The New York Times” 2008, 22 stycznia, p. Health.
Falk RJ, Gross WL, Guillevin L, et al. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s): an alternative name for Wegener’s granulomatosis. Ann Rheum Dis 2011; 70: 704.
Szczeklik A, Musiał J, Sznajd J. Układowe zapalenia naczyń. W: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012; 1834-1849.
Gielecki J, Zurada A, Osman N. Terminologia anatomica in the past and future from perspective of 110th anniversary of Polish Anatomical Terminology. Folia Morphol (Warsz) 2008; 67: 87-97.
Lionaki S, Blyth ER, Hogan SL, et al. Classification of antineurophil cytoplasmic autoantibody vasculitides. Arthritis Rheum 2012; 64: 3452-3462.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe