en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Meeting of the Administrative Council of the European Federation
of Internal Medicine
Bucharest, 18-19 March 2011

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 4: 300–301
Online publish date: 2011/08/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Po raz pierwszy w Rumunii odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej. W dniach 18–19 marca 2011 r. w hotelu Athenee Palace Hilton w Bukareszcie spotkali się przedstawiciele europejskich towarzystw internistycznych. Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono problemom kształcenia specjalistów, w tym lekarzy wyszkolonych w specjalizacjach szczegółowych, takich jak reumatologia. W większości krajów Europy funkcjonuje lub jest wprowadzany system dwustopniowego kształcenia, ze wspólnym etapem kształcenia internistycznego. Taki system przewidywany jest również w Polsce. Jak zwykle jednak przy zmianach struktur edukacyjnych najważniejsze są szczegóły. Tutaj pytań jest wiele. Prawie wszystkie kraje reprezentowane na spotkaniu wskazywały na niedobór specjalistów dyscyplin szczegółowych, w tym reumatologów.

Cenną inicjatywą jest kontynuowana od lat „szkoła dla młodych internistów”. W tym roku „szkoła” odbędzie się dwa razy. W zimie młodzi lekarze spotkali się w Szwajcarii, natomiast w lecie wyjadą do Wielkiej Brytanii. Planowany jest także kurs z podstaw badań naukowych w Paryżu.

Kolejny Kongres Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej odbędzie się w Atenach. W jego ramach będą prowadzone także warsztaty reumatologiczne. Wysłuchano sprawozdania redaktora „European Journal of Internal Medicine”, czasopisma, które od trzech lat ma impact factor.

W części towarzyskiej spotkania odbyła się kolacja powitalna w urokliwej restauracji Jaristea, a następnego dnia wieczorem uczestnicy wysłuchali koncertu w Cotroceni National Museum. Sprawna organizacja spotkania jest zasługą prof. Iona Brücknera.

Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz w przeddzień spotkania, dzięki uprzejmości dr Denisy Predeteanu, mieli możliwość zwiedzenia miasta, wydziału lekarskiego, a także oddziału reumatologii szpitala Sfata Maria, którym kieruje prof. Roxana Ionesco.Eugeniusz J. Kucharz


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.