ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2017
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena narządu wzroku u skrajnych wcześniaków leczonych doszklistkowo preparatami anty-VEGF z powodu retinopatii wcześniaków

Monika Oziębło-Kupczyk, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka

Data publikacji online: 2017/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
celem pracy była ocena anatomiczna i czynnościowa narządu wzroku u skrajnych wcześniaków, które były leczone z powodu retinopatii wcześniaków preparatami anty-VEGF podawanymi doszklistkowo.

Materiał i metody
badaniem objęto 15 wcześniaków, które od 2011 roku do 2016 roku były leczone doszklistkowo podawanymi preparatami anty-VEGF z powodu ciężkiej tylnej postaci retinopatii wcześniaków. U wszystkich pacjentów wykonano podstawowe badanie okulistyczne oraz badania dodatkowe (ultrasonograficzne i optyczną koherentną tomografię).

Wyniki
po leczeniu retinopatii wcześniaków iniekcjami doszklistkowo podawanych preparatów anty-VEGF doszło do regresji jej fazy czynnej i uzyskano zadawalające wyniki anatomiczne. Jedynie w jednym przypadku (1 oko) doszło do odwarstwienia siatkówki. U 1 wcześniaka wystąpiła wysoka krótkowzroczność, u 3 wcześniaków – astygmatyzm, u 3 wcześniaków – oczopląs, a u 6 wcześ¬niaków – zez. U 4 pacjentów stwierdzono bledsze tarcze nerwu wzrokowego (podejrzenie zaniku nerwu wzrokowego).

Wnioski
iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF powodują natychmiastową regresję retinopatii wcześniaków. Nie stwierdzono miejscowych i ogólnoustrojowych działań niepożądanych, nie stwierdzono negatywnego wpływy tego leczenia na rozwój siatkówki i rozwój widzenia.Purpose
To perform ocular assessment in premature infants treated for retinopathy of prematurity with intravitreal anti-VEGF injections.

Material and methods
15 premature infants were treated for severe retinopathy of prematurity with intravitreal anti-VEGF injections in 2011–2016. A comprehensive ocular assessment including anterior segment, fundus, visual acuity and refraction, as well as ocular ultrasound and optical coherence tomography was performed in all children.

Results
A complete remission was obtained in all patients. In 4 patients, refractive errors were observed (1 – myopia, 3 – astigmatism). 3 patients had nystagmus and 6 had strabismus. In 4 children, we suspected optic nerve atrophy.

Conclusions
Retinopathy of prematurity can be effectively treated with intravitreal anti-VEGF injections. Good functional and structural outcomes were achieved in all examined eyes. No ocular or systemic complications of the discussed treatment have been observed.

słowa kluczowe:

retinopatia wcześniaków, wady refrakcji, zez

referencje:
Steinkuller PG, du L, Gilbert C: Childhood blindness. J AAPOS. 1999; 3: 26–32.
Gilbert C, Foster A: Retinopathy of prematurity in middle-in-come countries. Lancert. 1997; 350: 12–14.
Seroczoczyńska M, Prost ME, Mędruń J, Łukasik E, Oleksiak E: Przyczyny ślepoty i znacznego pogorszenia widzenia u dzieci w Polsce. Klin Oczna. 2001; 103 (2–3): 117–120.
Ciechan J, Gerkowicz M: Retinopatia wcześniaków – aktualne poglądy na diagnostykę i leczenie. Magazyn Okulistyczny. 2005; tom II, vol. 2(6).
Moll A, Grałek M: Wybrane czynniki etiopatogenetyczne w powstawaniu i rozwoju retinopatii wcześniaków. Klin Oczna. 2004; 106(3): 360–363.
Aiello LP, Nourthrup JM, Keyt BA, Talagi H, Iwamoto MA: Hypoxic regulation of vascular endothelial growth factor in retinal cells. Arch Ophthalmol. 1995; 113(12): 1538–1544.
Stone J, Chang-Ling T, Peter J, Itin A, Gnessin H, Keshet E: Roles of vascular endothelial growth factor and astrocyte degeneration in the genesis of retinopathy of prematurity. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996; 37 (2): 290–299.
Sauqstand OD: Oxygen and retinopathy of prematurity. J Perinatol. 2006; 26 Suppl: 46–64.
Avery R.: Reggresion of retinal and iris neovascularisation after intravitreal bevacizumab treatment (Avastin). Retina. 2006; 26: 352–354.
Chung EJ, Kim JH, Ahn HS, Koh HJ: Combination of laser photocoagulation and intravitreal bevacizumab (Avastin) for aggressive zone I retinopathy of prematurity. Grave Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007; 245: 1727–1730.
Law JC, Recchia FM, Morrison DG, Donahue SP, Esters RL: Intravitreal bevacizumab as adjunctive treatment for retinopathy of prematurity. J AAPOS. 2010; 14: 6–10.
Ciechan J, Toczołowski J: Badania rozwoju krótkowzroczności u dzieci z samoistną regresją retinopatii wcześniaków i u dzie ci z regresją po krioterapii. Klin Oczna. 2001; 103 (4–6): 195– –198.
Kobylarz J, Kubatko-Zielińska A, Starzycka M: Występowanie zeza i zaburzeń obuocznego widzenia u wcześniaków z retinopatią leczoną krioterapią. Klin Oczna. 2000; 102 (1): 33–36.
Axer-Sieger R, Snir M, Cotlear D, Maayan A, Frilling R, Rosenblatt I, et al.: Dioda laser treatment of posterior retinopathy of prematurity. Br J Ophthalmol. 2000; 84: 1384–1386.
O’Keefe M, Lanigan B, Long VW: Outcome of zone 1 retinopatii of prematurity. Acta Ophthalmol Scand. 2003; 83: 614–616.
Weii-Chi Wu, His-Kung Kuo, Po-Ting Yeh, Chung-May Yang, Chi- -Chun Lai, San-Ni Chen.: An updates study of the use of bevacizumab in the treatment of patients with prethreshold rtinopathy of prematurity in Taiwan. Am J Ophthalmol. 2013; 155: 150–158.
Sato T, Wada K, Arahori H, Kuno N, Imoto K, Iwahashi- -Shima Ch, et al.: Serum concentrations of Bevacizumab (Avastin) and vascular endothelial growth factor in infants with retinopathy of prematurity. Epub ahead of print 2011 Sep 17; Am J Ophthalmol.
Pohlandt F: Hypotesis: myopia of prematurity is causesed by postnatal bone mineral deficiency. Eur J Pediatr. 1994; 153: 234–136.
Kubatko-Zielińska A, Kobylarz J, Piwowarczyk A, Romanowska- -Dixon B: Wyniki dziesięcioletniej obserwacji narządu wzroku u wcześniaków. Klin Oczna. 2006; 108 (1–3): 43–45.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe