eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Percepcja rzadkiej choroby onkologicznej dziecka w kolejnych rzutach choroby – analiza przypadku

Aleksandra Szulman-Wardal
,
Anna Zdolska-Wawrzkiewicz

Psychoonkologia 2013, 2: 79–82
Data publikacji online: 2013/11/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Niniejsze rozważania dotyczą obrazu choroby onkologicznej dziecka w percepcji matki. Opisany przypadek jest szczególny, gdyż po raz pierwszy w 2004 r. zdiagnozowano u dziecka pojedynczy rzekomobrodawkowy guz trzustki (w tamtym czasie wśród dzieci w Polsce były tylko trzy przypadki), który został usunięty operacyjnie. Niestety pod koniec 2008 r. stwierdzono wznowę i na początku kolejnego roku przeprowadzono reoperację polegającą na niecałkowitej resekcji trzonu i ogona trzustki oraz podjęto decyzję o leczeniu eksperymentalnym w postaci 12 cykli chemioterapii.

To traumatyczne doświadczenie pozostawiło niezatarte piętno u matki dziecka na jej obrazie utraconego zdrowia. Obraz choroby w postaci aktualnej, retrospektywnej i probabilistycznej został zbadany skalą ACL H.B. Gougha i A.B. Heilbruna, a uzyskane wyniki porównano ze sobą.

Our considerations apply to mother’s perception of child’s oncological diseases. This is the special case because the first pseudopapillary pancreatic tumor in child has been diagnosed, and later surgically removed, in 2004 (There were only three cases in Poland at this time). Unfortunately, in late 2008 recurrence was diagnosed and early next year the re-operation in the form of incomplete resection of pancreatic body and tail have been performed and a decision has been made of experimental therapy in the form of 12 cycles of chemotherapy.

This traumatic experience had an indelible impact on mother’s perception of her child’s lost health. Perception of the disease, in the current and retrospective forms and the probability scale has been examined with ACL H.B. Gough and A.B. Heilbrun, and compared with each other.
słowa kluczowe:

rzadka choroba onkologiczna dziecka, obraz rzadkiej choroby onkologicznej, studium przypadku

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.