eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
2/2014
vol. 18
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original paper

The influence of Kinesiology Taping on the reduction of lymphoedema among women after mastectomy – preliminary study

Teresa Bronisława Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tymczak, Ireneusz Hałas, Joanna Banaś

Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 (2): 124–129
Online publish date: 2014/02/21
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Introduction: Kinesiology Taping is a me­thod that assists healing processes and improves the physical efficiency.

The aim of the study was to assess the influence of Kinesiology Taping on the lymphoedema reduction among wom­en after mastectomy.

Material and methods: The subject of the research included 44 women un­der­went single mastectomy along with the removal of lymph nodes. The examination was carried out from the 4th of January to the 4th of February, 2013. The traditional taping method was implemented among 22 women, whereas the own taping method was used among the other 22 women. The therapy took 21 days, during which the tapes were applied three times every 7 days. The measurements were made before every application and at the end of the therapy. In the study, a questionnaire was used and it included questions concerning basic demographic, epidemiological data as well as the evaluation of the therapy effectiveness. The linear measurements of the upper limbs, the measurements of the range of joints’ motion in the upper limb were taken as well as grip strength was made.

Results: The reduction of the volume of lymphoedema of 55% was reported in the study group, whereas the oedema reduced by 27% in the clinical control one.

Conclusions: In the reduction of lym­phoedema, the greater effectiveness of the own taping method in comparison to the traditional one was reported. Kinesiology Taping exerted an influence on the improvement of the upper limb’s joints movability and the grip strength.
keywords:

lymphoedema, Kinesiology Taping, mastectomy

references:

Hałas I. Kinesiology Taping – kurs zaawansowany. Skrypt. Lublin 2010.

Hałas I. Kinesiology Taping – metoda wspomagająca terapię tkanek miękkich. Prakt Fizjoter Rehabil 2010; 9: 22-5.

Śliwiński Z, Senderek T. Kinezjotaping – nowa metoda leczenia? Rehabil Prakt 2007; 3: 18-20.
  
Woźniewski M, Kornafel J. Rehabilitacja w onkologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.

Mikołajewska E. Fizjoterapia po mastektomii. PZWL, Warszawa 2010.

Pyszora A. Kompleksowa fizjoterapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym. Med Paliat Prakt 2010; 4: 23-9.

Liao S, Lee Y, Chen S, Kuo S, Liang W, Wei T, Liu M. Incidence and risk factors analysis of lymhoedema secondary to breast cancer. Tw J Phys Med Rehabil 2009; 37: 217-25.

Hayes SC, Reul-Hirche H, Turner J. Exercise and secondary lymphedema: safety, potential benefits and research issues. Med Sci Sports Exerc 2009; 41: 483-9.

Zembaty A. Kinezyterapia. Wyd. Kasper, Kraków 2002.

Kołodziejski L, Łobaziewicz W, Ochałek K, Niedbałek E. Obrzęk limfatyczny kończyny górnej po radykalnym leczeniu chorych na raka piersi – aktualne zasady postępowania. Rehabil Med 2009; 13: 23-31.

Szuba A, Shin WS, Strauss HW, Rockson S. The third circulation: radionuclide lyphoscintigraphy in the evaluation of lymphoedema. J Nucl Med 2003; 44: 43-57.

Box RC, Reul-Hirche HM, Bullock-Saxton JE, Furnival CM. Physiotherapy after breast cancer surgery: results of a randomised controlled study to minimise lymphoedema. Breast Cancer Res Treat 2002; 75: 51-64.

Brauer WJ. Zalecenia postępowania terapeutycznego – diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego. Rehabil Med 2005; 9: 59-62.

Hayes S, Cornish B, Newman B. Comparison of methods to diagnose lymphoedema among survivors: 6-month follow-up. Breast Cancer Res Treat 2005; 89: 221-6.

Tsai HJ, Hung HC, Yang JL, Huang CS, Tsauo JY. Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast-cancer-related lymphoedema? A pilot study. Support Care Cancer 2009; 17: 1353-60.

Lipińska A, Śliwiński Z, Kiebzak W, Senderek T, Kirenko J. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny kończyny górnej u kobiet po mastektomii. Fizjoter Pol 2007; 7: 258-69.

Grądalski T, Ochałek K. Podstawy patofizjologii i postępowania w obrzęku limfatycznym w chorobie nowotworowej. Nowa Med 2000; 1: 55-8.

Chwałczyńska A, Woźniewski M, Rożek-Mróz K, Malicka I. Jakość życia kobiet po mastektomii. Wiad Lek 2004; 57: 5-6.

Dziura I, Grądalski T. Wiedza o czynnikach wyzwalających powstanie obrzęku chłonnego i stosowanie się do zaleceń profilaktycznych u chorych po mastektomii. Rehabil Med 2008; 4: 23-7.

Stanisic M, Gabriel M, Pawlaczyk K, Snoch M, Stefaniak K. Wpływ intensywnej terapii przeciwobrzękowej na przywrócenie zdolności do pracy u chorych z zaawansowanymi postaciami obrzęków limfatycznych. Orzecznictwo Lekarskie 2007; 4: 85-92.

Jeziorski A. Obrzęk limfatyczny jako powikłanie leczenia chorych na raka piersi – przegląd piśmiennictwa. Onkol Pol 1999; 2: 121-5.

Andersen L, Højris I, Erlandsen M, Andersen J. Treatment of breast-cancer-related lymphedema with or without manual lymphatic drenaige. Acta Oncol 2000; 39: 399-405.

Johansson K. Is physiotherapy useful to the breast cancer patient? Acta Oncol 2005; 44: 423-4.

Moseley AL, Carati CJ, Piller NB. A systematic review of common conservative therapies for arm lymhoedema secondary to breast cancer treatment. Ann Oncol 2007; 18: 639-46.

. McKenzie DC, Kalda AL. Effect of upper extremity exercise on secondary lymphedema in breast cancer patients: a pilot study. J Clin Oncol 2003; 21: 463-6.

Zegarski W, Głowacka I, Ostrowska Ż. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii na podstawie standardowych kwestionariuszy QLQ-C30 i QLQ BR-23. Nowotwory 2010; 60: 532-5.

Zegarski W, Basałygo M. Physiotherapy assessment of the impact on quality of life after surgical treatment of breast cancer. Wspolczesna Onkol 2010; 14: 281-5.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe