eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2014
vol. 52
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ostra niewydolność serca powikłana skrzepliną w koniuszku lewej komory w przebiegu eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń

Anna Masiak
,
Żaneta Smoleńska
,
Zenobia Czuszyńska
,
Zbigniew Zdrojewski

Reumatologia 2014; 52, 3: 207–212
Data publikacji online: 2014/07/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (eosinophilic granulomatosis with polyangiitis – EGPA), charakteryzująca się współistnieniem objawów astmy oskrzelowej, eozynofilii krwi obwodowej oraz charakterystycznych zmian histopatologicznych, należy do pierwotnych układowych zapaleń małych naczyń o nieznanej etiologii. Zajęcie serca w przebiegu EGPA jest spotykane w zależności od źródła danych u 17–92% chorych, wpływa ono na niepomyślną prognozę i stanowi główną przyczynę śmiertelności w tej grupie chorych. Należy zawsze brać pod uwagę EGPA w diagnostyce różnicowej ostrej niewydolności serca, zwłaszcza u osób młodych bez czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, a także u chorych z obecnością astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa lub polipów nosa. Rzadkim powikłaniem zajęcia serca jest powstanie skrzepliny w koniuszku lewej komory serca wymagające leczenia przeciwzakrzepowego. W artykule przedstawiono przypadek 49-letniego pacjenta z ostatecznym rozpoznaniem EGPA, u którego zajęcie serca przebiegało w postaci ostrej niewydolności, imitując początkowo ostry zespół wieńcowy.

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) characterized by the coexistence of asthma, eosinophilia and characteristic histopathologic changes, is one of the primary systemic small vessel inflammation of unknown etiology. Cardiac involvement in the course of EGPA occur in 17–92% of patients affecting poor prognosis and acting major cause of mortality in this group of patients. EGPA should always be considered in the differential diagnosis of acute heart failure, especially in young patients with no risk factors for coronary heart disease, and in patients with the presence of asthma, allergic rhinitis or nasal polyps. A rare complication of cardiac involvement is the thrombus formation in the left ventricular apex requiring anticoagulation. We report a case of 49 year old man with cardiac involvement that mimic acute coronary syndrome and led to the diagnosis of EGPA.
słowa kluczowe:

eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, ostra niewydolność serca, skrzeplina

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe