eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2014
vol. 52
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł redakcyjny

Postępowanie diagnostyczne w polimialgii reumatycznej – doświadczenia własne

Marcin Milchert
,
Marek Brzosko

Reumatologia 2014; 52, 2: 89–93
Data publikacji online: 2014/06/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Polimialgię reumatyczną (PMR) wyróżnia znaczne nasilenie objawów i odpowiedzi zapalnej oraz spektakularna poprawa po leczeniu glikokortykosteroidami (GKS). Nasilenie objawów jest zaskakujące u starszych osób z osłabioną odpowiedzią immunologiczną. Zastosowanie GKS w PMR, reumatoidalnym zapaleniu stawów wieku starczego czy zespole paranowotworowym może jednak przynieść również dobry efekt. Istnieje niebezpieczeństwo, że rozpoznanie polimialgii reumatycznej może być nadużywane, bo pokusa osiągnięcia szybkiego sukcesu terapeutycznego jest duża. Dodatkowo realia codziennej praktyki niebezpiecznie ograniczają możliwości dokładnej diagnostyki różnicowej. Nowe kryteria klasyfikacyjne PMR zmieniają podejście do choroby tradycyjnie rozpoznawanej na podstawie obrazu klinicznego. Czy rozpoznanie PMR powinno być ustalane na podstawie sztywnych kryteriów bez udziału klinicznej intuicji?

Polymyalgia rheumatica (PMR) presents uniquely severe clinical symptoms and inflammatory response followed by spectacular improvement in quality of life after glucocorticosteroid (CS) treatment. Severity of symptoms is surprising in older people with an impaired immune response. There is a danger that the diagnosis of PMR can be abused, because the temptation to achieve rapid therapeutic success is high. In addition, the realities of daily practice dangerously restrict the possibility of accurate differential diagnosis. New PMR classification criteria change the approach to the disease traditionally diagnosed based on the clinical picture. Do they bring order into diagnosis of this disease? Is the diagnosis of PMR possible on the basis of criteria without clinical intuition?
słowa kluczowe:

polimialgia reumatyczna, kryteria klasyfikacyjne, ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe