eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Komunikat

Przewlekłe zapalenia stawów – przejście od reumatologa pediatry do reumatologa dorosłych. Zalecenia Zespołu Ekspertów przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii w (zalecenia w kontekście uwarunkowań związanych z przestrzeganiem zapisów programów terapeutycznych)

Lidia Rutkowska-Sak
,
Maria Majdan
,
Małgorzata Tłustochowicz
,
Witold Tłustochowicz

Reumatologia 2013; 51, 4: 259-264
Data publikacji online: 2013/09/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) ma kilka postaci klinicznych. U kilkudziesięciu procent chorych na MIZS po osiągnięciu dorosłości utrzymuje się znacząca aktywność choroby, niezależnie od niskorosłości, niepełnosprawności ruchowej, osteoporozy, dysfunkcji narządów wewnętrznych i narządu wzroku. Niekiedy powikłaniem choroby jest skrobiawica. Poszczególne postaci MIZS często przybierają w wieku dorosłym obraz kliniczny swoich odpowiedników – przewlekłych zapaleń stawów sklasyfikowanych u osób dorosłych. Część postaci niezróżnicowanych nadal pozostaje postacią niezróżnicowaną. Odrębny obraz kliniczny przez cały okres choroby u dzieci i u dorosłych najczęściej ma postać MIZS nielicznostawowa przetrwała z obecnością przeciwciał przeciwjądrowych z zapaleniem błony naczyniowej oka lub bez niego.

U dorosłych liczba leków zarejestrowanych do leczenia przewlekłych zapaleń stawów jest większa niż u dzieci. Ścisłe odgraniczenie w zapisach programów lekowych dla MIZS i dla zapaleń stawów u dorosłych utrudnia kontynuację leczenia po osiągnięciu wieku dojrzałego.

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) has many clinical manifestations. In several tens of percent of patients with JIA, significant disease activity remains in adulthood, in addition to short stature, physical disability, osteoporosis, dysfunction of internal organs and eyes. Sometimes amyloidosis is a complication of the disease. The individual forms of JIA frequently take the clinical presentation of their equivalents – chronic inflammation of joints, classified in adults. Some undifferentiated forms of JIA still remain undifferentiated. A separate clinical picture during the total disease period in children and adults usually has persistent form of oligoarthritis of JIA with the presence of antinuclear antibodies with or without uveitis. In adults the amount of medications approved for the treatment of chronic arthritis is higher than in children. Strict separation in the records of drug programs for JIA and for arthritis in adults makes it difficult to continue treatment after reaching adulthood.
słowa kluczowe:

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, leczenie w wieku dorosłym

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe