eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przydatność testów klinicznych oceniających ból o charakterze korzeniowym i pseudokorzeniowym w rozpoznaniu rwy kulszowej – badania pilotażowe

Elżbieta Skorupska
,
Agata Bednarek
,
Magdalena Urna
,
Przemysław Lisiński
,
Magdalena Sobieska
,
Włodzimierz Samborski

Reumatologia 2013; 51, 4: 265-270
Data publikacji online: 2013/09/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Zróżnicowana i złożona etiologia bólu z okolicy lędźwiowo-krzyżowej z promieniowaniem do kończyny dolnej wzbudza ciągłe spory i kontrowersje wokół kwestii diagnozowania i leczenia tej grupy chorych. Pacjenci, u których występuje ból odcinka lędźwiowo--krzyżowego pleców z promieniowaniem do kończyny dolnej, są dzieleni na tych, u których dolegliwości mają charakter korzeniowy i pseudokorzeniowy. Brak jednoznacznych kryteriów różnicujących te dwa komponenty bólu utrudnia ustalenie pochodzenia tych objawów. Celem pracy było zbadanie, które testy diagnostyczne mogą być przydatne w ocenie lokalizacji bólu i udziału tkanek miękkich w patomechanizmie rwy kulszowej.

Materiał i metody: Badaniu poddano 50 chorych, u których stwierdzono objawy rwy kulszowej i przeprowadzono test Lasegue’a, skrzyżowany test Lasegue’a (xSLR), test Bragarda oraz pięć testów oceniających stawy krzyżowo-biodrowe (sacroiliac joints – SI): test Yeomana, test Patricka, test Menela, test wypchnięcia i test kolców.

Wyniki: Wyniki testu Lasegue'a i testu Bragarda wykazywały istotną korelację u pacjentów z przepukliną krążka. U wszystkich pacjentów ze zmianami degeneracyjnymi krążka międzykręgowego (disc bulging) wynik testu Bragarda był negatywny. Skrzyżowany objaw Lasegue’a był dodatni tylko u pacjentów z przepukliną jądra miażdżystego. U wszystkich pacjentów, u których dodatni był wynik skrzyżowanego testu Lasegue'a, także wyniki testu Bragarda były dodatnie. Ponadto u 98% badanych dodatni był przynajmniej jeden z pięciu testów oceniających staw krzyżowo-biodrowy, wynik dla czterech pozytywnych testów stwierdzono u 20% badanych.

Wnioski: Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że przeprowadzanie jednocześnie testów Lasegue’a i Bragarda jest uzasadnione, ale niewystarczające do potwierdzenia korzeniowego charakteru bólu rwy kulszowej. Pacjenci, u których przewlekle występują objawy rwy kulszowej wiążące się z uwypukleniem krążka, powinni być również ocenieni pod kątem zajęcia stawów krzyżowo-biodrowych.

Objectives: Varied and complicated aetiology of pain originating from the sacro-lumbar area with radiation to the lower limb is still causing disagreement and controversies around the issue of its diagnosis and treatment. Patients with low back pain radiating to the lower limb (sciatica) are clinically divided into two groups, radicular or pseudoradicular disorders. It is difficult to perform full diagnostics of these problems due to the lack of gold standards. The aim of the study was to evaluate which diagnostic tests may help in assessment of localization of pain and involvement of soft tissue in the pain pathomechanism.

Material and methods: Fifty patients with sciatica were checked using Lasegue’s test, crossed straight leg raising test (xSLR), Bragard’s test, and five sacroiliac joint (SIJ) tests: Yeoman manoeuvre, Patrick’s test, Gaenslen’s manoeuvre, Gillet test (Stork test), and standing flexion test.

Results: The results of Lasegue’s test and Bragard’s procedure showed a statistically significant correlation. Bragard’s procedure was not confirmed for the patients with a bulging disc. Crossed SLR test was confirmed only in patients with hernia. In all patients with xSLR positive test result for the Bragard’s procedure was confirmed. A positive result for at least one SI test was proven in 98% of patients, and four or five tests were confirmed in 20% of patients.

Conclusions: Simultaneous use of Lasegue’s test and Bragard’s procedure seems to be advisable but is not enough to prove sciatica as a cause of radicular pain. Patients with sciatica related to a bulging disc in a chronic state should be checked for the frequency of involvement of the sacroiliac joint.
słowa kluczowe:

rwa kulszowa, testy funkcjonalne, staw krzyżowo-biodrowy, test Bragarda

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe