eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
1/2014
vol. 52
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Komunikat

Rekomendacje postępowania położniczego oraz zasad współpracy reumatologiczno-położniczej u chorych na układowe choroby tkanki łącznej

Justyna Teliga-Czajkowska
,
Krzysztof Czajkowski
,
Maria Majdan
,
Marzena Olesińska
,
Joanna Szymkiewicz-Dangel
,
Lidia Ostanek
,
Mariola Kosowicz
,
Piotr Wiland

Reumatologia 2014; 52, 1:38–48
Data publikacji online: 2014/03/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Układowe choroby tkanki łącznej, a szczególnie reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy, często występują u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Znany jest istotny wpływ tych chorób na przebieg ciąży i odwrotnie – przebieg układowych chorób tkanki łącznej może być modyfikowany przez ciążę. Ryzyko wystąpienia poważnych powikłań ciąży i niepowodzeń położniczych znacznie się zwiększa w tej grupie chorób. U podstaw sukcesu położniczego, którym jest urodzenie zdrowego dziecka i brak wpływu ciąży na przebieg choroby autoimmunizacyjnej, leży współpraca reumatologów z położnikami w celu zaplanowania prokreacji w optymalnym okresie oraz odpowiedniego monitorowania przebiegu ciąży. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące postępowania antykoncepcyjnego, nadzoru położniczego oraz monitorowania dobrostanu płodu z punktu widzenia lekarza położnika.

Systemic connective tissue diseases, notably rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus, frequently affect women of reproductive age. The significant impact of the diseases on the course of pregnancy is well established, and vice versa – the course of systemic connective tissue diseases may be affected by pregnancy. The risk of developing serious pregnancy complications and obstetric failures is markedly higher in the mentioned disease group. The foundation of obstetric success, i.e. giving birth to a healthy child and pregnancy having no effect on the course of a given autoimmune disease, is cooperation between rheumatologists and obstetricians so as to plan procreation at an optimal period and provide accurate pregnancy monitoring. The article delineates recommendations relating to contraception management, obstetric supervision and fetus wellbeing monitoring, from the point of view of the obstetrician.
słowa kluczowe:

układowe choroby tkanki łącznej, rekomendacje, ciąża, antykoncepcja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe