en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
The 29th World Congress of Internal Medicine Buenos Aires, September 16-20, 2008. Rheumatological topics

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2008; 46, 5: 309–310
Online publish date: 2008/12/01
Article file
- swiatowy.pdf  [0.11 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W 2008 r. przypada 60. rocznica utworzenia International Society of Internal Medicine. Pierwszy kongres internistów całego świata odbył się w 1950 r. w Paryżu i od tego czasu co dwa lata organizowane są światowe kongresy internistyczne. Buenos Aires gościło Światowy Kongres Medycyny Wewnętrznej po raz drugi. Pierwszy raz w 1964 r. VIII Kongres organizował w tym mieście m.in. prof. Carlos Reussi. W bieżącym roku na czele komitetu organizacyjnego stał syn prof. Carlosa Reussiego – dr Roberto Reussi. Kongres był wyjątkowo dużą imprezą. Przez cały pierwszy dzień kongresu na ulicach przed hotelem Sheraton ciągnęła się kolejka nowo rejestrujących się uczestników, mimo sprawnie działających wielu stanowisk recepcyjnych. Wynika to z odmiennej pozycji interny w Ameryce Południowej, która pełni tutaj dodatkowo funkcję medycyny rodzinnej. Dlatego też światowe kongresy medycyny wewnętrznej organizowane są częściej poza Europą, tym bardziej że na naszym kontynencie odbywają się coroczne kongresy EFIM (European Federation of Internal Medicine). Cały kongres odbywał się w salach hotelu Sheraton. Poprzedzały go sesje szkoleniowe Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej Buenos Aires (Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires). Dotyczyły one wielu zagadnień reumatologicznych, m.in. diagnostyki różnicowej bólu stawów, badań dodatkowych w reumatologii, zespołu bólu tkanek miękkich wokółstawowych, zakażeń u chorych na toczeń rumieniowaty układowy oraz problemów związanych z rehabilitacją. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. wicegubernator miasta Buenos Aires Gabriela Michetti, przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Argentyny Elias Hurtado Hoyo, prezydent Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej Buenos Aires Silvia Falasca i władze International Society of Internal Medicine z prezydentem Rolfem Streulim na czele. Program kongresu był obszerny i obejmował wiele zagadnień, nie tylko typowo internistycznych, ale również dotyczących onkologii, neurologii, epidemiologii i zdrowia publicznego. Odbyły się też sesje reumatologiczne. Pierwszą z nich prowadził Guillermo Tate z Argentyny, a wykłady wygłosili Eugeniusz J. Kucharz (Early rheumatoid arthritis), Francisco Aulestia z Ekwadoru (Cardiovascular complications of rheumatologic disease) i Kenneth Calamia ze Stanów Zjednoczonych (Diagnosis and treatment of giant cell arteritis). W drugiej sesji, również prowadzonej przez Guillerma Tate, Oscar Neira z Chile mówił o witaminie D, Juan Giménez Alonso z Hiszpanii przedstawił aktualną strategię leczenia tocznia rumieniowatego układowego, a Kenneth Calamia ze Stanów Zjednoczonych wygłosił wykład na temat leków biologicznych. Jednym z niewielu zaproszonych prezenterów wykładów plenarnych był Eugeniusz J. Kucharz, który wygłosił wykład plenarny Inflammatory disease. Where are we? Kongres był bardzo dużą imprezą, zdominowaną przez lekarzy z Ameryki Południowej. Wykłady prezentowano po angielsku lub po hiszpańsku, ale całość była tłumaczona symultanicznie. Odbyło się też posiedzenie Komitetu Międzynarodowego ISIM. Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali Anna Kotulska oraz Eugeniusz J. Kucharz. Do ISIM przyjęto Serbskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej i Towarzystwo Internistów Ghany. Kolejne kongresy ISIM odbędą się w Melbourne, Santiago de Chile i Seulu. Oferta tego ostatniego miasta wygrała z Bali i Manilą w rywalizacji o organizację kongresu w 2014 r. Potwierdza to nieformalny podział świata internistów na strefę ISIM i strefę EFIM (Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej). Piszę o tym m.in. dlatego, że było mi bardzo miło, gdy publicznie przypomniano spotkanie w Katowicach w 2006 r., a więc już dwa lata temu, podczas którego doszło do porozumienia między ISIM i EFIM. Wypowiedział się o nim z wielkim uznaniem obecny prezydent ISIM – Napier Thompson. Wyrazem porozumienia jest organizacja w 2010 r. w Sztokholmie kongresu europejskich internistów, a do komitetu organizacyjno-naukowego tego spotkania został zaproszony Eugeniusz J. Kucharz – jako jedyny przedstawiciel Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas kongresu przedstawiciele Towarzystw Internistów Polskich spotkali się z reprezentantką American College of Physicians, dr Donną Sweet, z którą łączy nas osobista przyjaźń od lat i która przyjęła zaproszenie do wygłoszenia wykładu w Polsce o zmianach narządu ruchu u chorych na AIDS. Spotkaliśmy się także z sekretarzem generalnym International College of Internal Medicine – dr. Roberto M. Cataldim Amatriainem z Argentyny. Była to kontynuacja rozmów z Rzymu podjętych podczas ostatniego kongresu EFIM. Rozmawialiśmy też z nowym sekretarzem generalnym ISIM Hansem Peterem Koehlerem ze Szwajcarii. Jak zwykle podczas takich spotkań dość dużo uwagi poświęca się stosunkom dwustronnym. Niestety, nie wszystkie towarzystwa europejskie były reprezentowane w Buenos Aires. Mimo to rozmawialiśmy z prof. Vasilem Netiazhenką z Kijowa oraz nowym sekretarzem Rosyjskiego Towarzystwa Internistów Andreyem A. Spasskim, a także prof. Virginijusem Šapoką z Litwy i prof. Radovanem Hojsem ze Słowenii, który zastąpił wypróbowanego przyjaciela Polski – dr. Primoža Vidaliego – byłego przewodniczącego Słoweńskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Miło było spotkać nestorów medycyny wewnętrznej, m.in. The-Honga Wanga, Fernando Piedada i kilku innych. W imieniu Towarzystwa Internistów Polskich Eugeniusz J. Kucharz wręczył Medal Stulecia Towarzystwa przewodniczącemu XXIX Światowego Kongresu Medycyny Wewnętrznej Roberto Reussiemu. Nie mógł on przybyć do Katowic, aby wziąć udział w Światowym Spotkaniu Internistów w 2006 r. Na prośbę organizatorów wręczenie Medalu odbyło się na scenie słynnego Tango Palace, podczas uroczystej kolacji wydanej na zakończenie kongresu. Kongres w Buenos Aires należał do bardzo udanych. Pokazał on nieco inne podejście do problematyki reumatologicznej. Podstawowa wiedza reumatologiczna jest niezbędna każdemu interniście, szczególnie pełniącemu funkcję lekarza rodzinnego. Zajmuje się on zespołami bólowymi, rehabilitacją i chorobą zwyrodnieniową. Stara się szybko skierować chorego z trudnymi problemami do reumatologia, który jest odpowiedzialny głównie za diagnostykę i leczenie chorób układowych i zapalnych. Taki nieformalny podział kompetencji wynika z innego miejsca interny w systemie ochrony zdrowia w Ameryce Południowej, ale jest chyba właściwy, przynajmniej w tej części świata. Program towarzyski zjazdu był zawężony do gości zaproszonych. Na ich cześć przewodniczący komitetu organizacyjnego Roberto Reussi wydał uroczysty obiad w salach Pałacu San Martin – rezydencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych – oraz kolację w Palacio Paz. W ostatnim dniu kongresu odbyła się też kolacja z pokazem tanga, zorganizowana w słynnym Tango Palace. BR> Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.