en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2013
vol. 51
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Rita Levi-Montalcini (1909–2012), the Nobel Prize Laureate in 1986 r.

Eugeniusz J. Kucharz

Online publish date: 2013/06/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pod koniec 2012 r. dotarła do nas wiadomość o śmierci Rity Levi-Montalcini, wybitnego włoskiego neurofizjologa. Odeszła w wieku 103 lat, uczestnicząc aktywnie do ostatnich dni życia w życiu publicznym. Była najdłużej żyjącym laureatem Nagrody Nobla.

Rita Levi-Montalcini urodziła się 22 kwietnia 1909 r. w Turynie, w rodzinie Adele i Adamo Levich. Razem z Paolą – siostrą bliźniaczką – była najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Jej ojciec był matematykiem i inżynierem-elektrykiem, a matka – malarką.

Wydział Lekarski ukończyła w rodzinnym mieście, a po studiach w 1936 r. rozpoczęła karierę akademicką, interesowała się neurohistologią. W 1938 r. musiała opuścić uczelnię z powodu nazistowskiego prawa zabraniającego osobom wyznania mojżeszowego pracy na uniwersytetach. Wkrótce potem wybuchła II wojna światowa. Rita Levi-Montalcini początkowo mieszkała w Turynie, potem musiała opuścić miasto i zamieszkała niedaleko Florencji. Po wojnie powróciła do Turynu i w 1946 r. przyjęła zaproszenie do pracy w Washington University w St. Louis. Pracowała w zespole prof. Viktora Hamburgera. W Stanach Zjednoczonych przebywała przez 30 lat i tam dokonała najważniejszych odkryć, m.in. w 1952 r. wyodrębniła czynnik wzrostu nerwów (nerve growth factor). W 1962 r. założyła w Rzymie Ośrodek Badań Neurobiologicznych, a następnie European Brain Research Institute. Po powrocie do Włoch do końca życia pracowała naukowo. W 2001 r. otrzymała tytuł Dożywotniego Senatora Republiki Włoskiej. Uczestniczyła czynnie w życiu politycznym.

Była jednym z oficjalnych gości głównej synagogi Rzymu, kiedy odwiedził ją papież Benedykt XVI w dniu 17 stycznia 2010 r. Setne urodziny Rity Levi-Montalcini były obchodzone w Ratuszu Rzymu w 2009 r. Zmarła 30 grudnia 2012 r. w swoim domu w Rzymie.

W 1986 r. Rita Levi-Montalcini i Stanley Cohen otrzymali Nagrodę Nobla za wyizolowanie na początku lat 50. XX w. czynnika wzrostu nerwów. Była laureatką wielu innych wyróżnień i medali, a także członkiem Papieskiej Akademii Nauk.

Czynnik wzrostu nerwów jest białkiem należącym do neurotrofin. Jest niezbędny do utrzymania przy życiu neuronów układu współczulnego i neuronów czuciowych. Odpowiada m.in. za wzrost aksonów. Duże stężenie czynnika wzrostu nerwów występuje w płynie nasiennym. U niektórych zwierząt jest czynnikiem wywołującym owulację. Omawiane białko odgrywa dużą rolę w wielu procesach patologicznych, m.in. w zapaleniu i miażdżycy. Z...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.