eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2014
vol. 52
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Skutki kliniczne, epidemiologiczne i ekonomiczne zmiany kryteriów klasyfikacyjnych wybranych chorób reumatycznych

Aleksander J. Owczarek
,
Rafał Michalik
,
Przemysław Kotyla
,
Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2014; 52, 2: 136–141
Data publikacji online: 2014/06/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono epidemiologię i aspekty socjoekonomiczne trzech najczęstszych chorób reumatycznych: reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), tocznia rumieniowatego układowego (TRU) oraz twardziny układowej (TU). Częstość występowania chorób reumatycznych w populacji szacuje się na 4–5%. Współczynnik chorobowości dla RZS w Polsce wynosi 0,45% populacji dorosłej i jest zbliżony do współczynnika w Unii Europejskiej, który wynosi 0,49%. Szacuje się, że średnia częstość występowania tocznia rumieniowatego układowego wynosi 40–55/100 tys. osób. Roczna zapadalność na TU wynosi 19–35 przypadków na milion mieszkańców (w zależności od kraju, w którym przeprowadzono badania). W Polsce blisko 18% wszystkich hospitalizacji jest związanych ze schorzeniami reumatycznymi. Wprowadzenie nowych kryteriów klasyfikacyjnych dla RZS, umożliwiających klasyfikowanie wczesnych postaci choroby i szersze ich zastosowanie w praktyce klinicznej, wpłynie zapewne na zmianę oceny częstości występowania tej choroby w populacji.

The paper presents the epidemiology and socio-economic aspects of the three most common rheumatic diseases: rheumatoid arthritis (RA), systemic lupus erythematosus (SLE) and scleroderma. The incidence of rheumatic diseases in a population is estimated at 4–5%. Prevalence rate for RA in Poland is 0.45% of the adult population and is similar to the rate reported in the EU (0.49%). It is estimated that the average incidence of SLE is 40–55 per 100 thousand and that the annual incidence of systemic sclerosis is 19–35 cases per million (depending on the country). Nearly 18% of all hospital admissions in Poland are associated with rheumatic diseases. The introduction of new classification criteria for rheumatoid arthritis, allowing classification of the early forms of the disease and their use in clinical practice will probably change the assessment of incidence of this disease in the population.
słowa kluczowe:

choroby reumatyczne, epidemiologia, aspekty socjoekonomiczne, kryteria klasyfikujące

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe