eISSN: 2299-0054
ISSN: 1895-4588
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
Current issue Archive Videoforum Manuscripts accepted About the journal Supplements Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank


3/2007
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Sympozjum Wideochirurgii i I edycji kursu Podstawy laparoskopii,
Słok koło Bełchatowa, 21–24.06.2007 r.

Michał Skalski
,
Tadeusz Wróblewski

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (3): 83–97
Online publish date: 2007/10/03
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Sympozjum Wideochirurgii i I edycji kursu Podstawy laparoskopii,

Słok koło Bełchatowa, 21–24.06.2007 r.
Michał Skalski, Tadeusz Wróblewski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Akademia Medyczna, Warszawa

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (3): 83–97

W dniach od 22 do 24 czerwca 2007 roku w hotelu Wodnik nad zalewem Słok koło Bełchatowa odbyło się XIII Międzynarodowe Sympozjum Wideochirurgii. W przeddzień miała miejsce również I edycja kursu Podstawy laparoskopii, który dzięki staraniom Sekcji Wideochirurgii włączono jako obowiązkowy do programu specjalizacji z chirurgii ogólnej. W wykładach wzięło udział 94 lekarzy będących zarówno podczas specjalizacji, jak i po jej zakończeniu. Tematyka kursu obejmowała podstawowe wiadomości z zakresu chirurgii laparoskopowej wątroby i dróg żółciowych, przepuklin brzusznych, choroby refluksowej, jelita grubego, gruczołów dokrewnych, klatki piersiowej oraz otyłości patologicznej. Szeroko omawiano również tematykę powikłań oraz przygotowania i prowadzenia chorych po operacjach laparoskopowych. Wykłady były prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w operacjach laparoskopowych, uznanych za autorytety w dziedzinie wideochirurgii. Partnerzy programu edukacyjnego Sekcji Wideochirurgii – firmy Olympus, Medim, Tyco, Johnson&Johnson, AstraZeneca, GlaxoSmithKline – zaprezentowali swoje produkty stosowane w chirurgii laparoskopowej uczestnikom kursu.
Pierwszego dnia Sympozjum w godzinach popołudniowych miało miejsce zebranie przedstawicieli Ośrodków Referencyjnych, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności ośrodków oraz ich planów szkolenia, a także omówiono bieżące problemy. Następnie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Wideochirurgii, na którym prezes Sekcji – doc. Tadeusz Wróblewski – podsumował oraz podziękował za 2 lata intensywnej pracy.
W godzinach wieczornych, uroczystego otwarcia Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, dokonali doc. Tadeusz Wróblewski – prezes Sekcji Wideochirurgii, przewodniczący Komitetu Naukowego – i dr Michał Skalski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Jack Jakimowicz z Eindhoven (Holandia), reprezentujący również EAES, na temat...


View full text...
  
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe