eISSN: 2299-0054
ISSN: 1895-4588
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
Current issue Archive Videoforum Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2007
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Sympozjum Wideochirurgii i I edycji kursu Podstawy laparoskopii,
Słok koło Bełchatowa, 21–24.06.2007 r.

Michał Skalski
,
Tadeusz Wróblewski

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (3): 83–97
Online publish date: 2007/10/03
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Sympozjum Wideochirurgii i I edycji kursu Podstawy laparoskopii,

Słok koło Bełchatowa, 21–24.06.2007 r.
Michał Skalski, Tadeusz Wróblewski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Akademia Medyczna, Warszawa

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (3): 83–97

W dniach od 22 do 24 czerwca 2007 roku w hotelu Wodnik nad zalewem Słok koło Bełchatowa odbyło się XIII Międzynarodowe Sympozjum Wideochirurgii. W przeddzień miała miejsce również I edycja kursu Podstawy laparoskopii, który dzięki staraniom Sekcji Wideochirurgii włączono jako obowiązkowy do programu specjalizacji z chirurgii ogólnej. W wykładach wzięło udział 94 lekarzy będących zarówno podczas specjalizacji, jak i po jej zakończeniu. Tematyka kursu obejmowała podstawowe wiadomości z zakresu chirurgii laparoskopowej wątroby i dróg żółciowych, przepuklin brzusznych, choroby refluksowej, jelita grubego, gruczołów dokrewnych, klatki piersiowej oraz otyłości patologicznej. Szeroko omawiano również tematykę powikłań oraz przygotowania i prowadzenia chorych po operacjach laparoskopowych. Wykłady były prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w operacjach laparoskopowych, uznanych za autorytety w dziedzinie wideochirurgii. Partnerzy programu edukacyjnego Sekcji Wideochirurgii – firmy Olympus, Medim, Tyco, Johnson&Johnson, AstraZeneca, GlaxoSmithKline – zaprezentowali swoje produkty stosowane w chirurgii laparoskopowej uczestnikom kursu.
Pierwszego dnia Sympozjum w godzinach popołudniowych miało miejsce zebranie przedstawicieli Ośrodków Referencyjnych, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności ośrodków oraz ich planów szkolenia, a także omówiono bieżące problemy. Następnie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Wideochirurgii, na którym prezes Sekcji – doc. Tadeusz Wróblewski – podsumował oraz podziękował za 2 lata intensywnej pracy.
W godzinach wieczornych, uroczystego otwarcia Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, dokonali doc. Tadeusz Wróblewski – prezes Sekcji Wideochirurgii, przewodniczący Komitetu Naukowego – i dr Michał Skalski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Jack Jakimowicz z Eindhoven (Holandia), reprezentujący również EAES, na temat...


View full text...
  
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe