eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
5/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Staw krzyżowo-biodrowy jako potencjalna przyczyna bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego o charakterze rzekomokorzeniowym

Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
,
Elżbieta Skorupska
,
Włodzimierz Samborski

Reumatologia 2013; 51, 5: 384-388
Data publikacji online: 2013/10/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Etiologia i patomechanizm powstawania bólu w okolicy lędźwiowo--krzyżowej (L-S) kręgosłupa od lat są obiektami badań klinicznych. Ból w tym obszarze często jest kojarzony z dyskopatią. W badaniach klinicznych coraz częściej zwraca się uwagę także na inne przyczyny bólu, takie jak: dysfunkcja stawu krzyżowo-biodrowego, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego czy dysfunkcja drobnych stawów kręgosłupa. W związku z możliwością występowania różnych przyczyn bólu w zakresie dolnego odcinka kręgosłupa wprowadzono podział na komponent bólu korzeniowego i rzekomokorzeniowego. Liczne badania kliniczne potwierdzają tezę wskazującą na stawy krzyżowo-biodrowe jako jedną z najczęstszych przyczyn bólu rzekomokorzeniowego. Wzorzec bólu charakterystyczny dla tego stawu jest zgodny z jego unerwieniem i w znacznym stopniu pokrywa się z lokalizacją dolegliwości o charakterze korzeniowym. Wzorzec posturalny w obydwu grupach chorych z bólami kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego także wykazuje wiele podobieństw. Różnicowanie tych dwóch przyczyn bólu kręgosłupa L-S tylko na podstawie objawów jest prawie niemożliwe.

Etiology and pathogenesis of pain in the area of the lumbosacral (LS) spine have been the object of clinical trials over the years. Pain in this area is often associated with discopathy. In clinical studies, more attention is paid to other causes of pain, such as sacroiliac joint dysfunction, hip osteoarthritis or facet joint dysfunction. Causes of low back pain were divided into a component of radicular pain and pseudo-radicular pain. Clinical studies support the concept that indicates the sacroiliac joints as one of the most common causes of pseudo-radicular pain. The pain pattern characteristic of this joint is consistent with its innervation and largely coincides with the location of a radicular pain. The postural pattern in both groups of patients with lumbosacral spine pain also has a lot of similarities. The differentiation of these two causes of LS spine pain only on the basis of symptoms seems to be almost impossible.
słowa kluczowe:

staw krzyżowo-biodrowy, wzorzec bólu, bóle kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, ból rzekomokorzeniowy
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe