en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2013
vol. 51
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

The Eleventh European Congress of Internal Medicine, Madrid, 24th-27th October 2012

Eugeniusz J. Kucharz

Online publish date: 2013/04/29
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W bardzo dużym i nowoczesnym Miejskim Pałacu Kongresów (Palacio Municipal de Congresos), znajdującym się w nowej dzielnicy Madrytu (Campo de las Naciones), odbył się 11. Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej (11th European Congress of Internal Medicine) połączony z XXXIII Narodowym Kongresem Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej (Sociedad Espan~ola de Me­dicina Interna). W obradach 24–27 października 2012 r. wzięło udział ponad tysiąc lekarzy z wielu krajów. Z uwagi na połączenie kongresu europejskiego z narodowym przeważali lekarze z Hiszpanii, mimo że jedynym językiem obrad był język angielski.

Przewodniczącym Kongresu był – kończący kadencję jako prezydent European Federation of Internal Medicine – Hiszpan Ramón Pujol Farriols. Współdziałali z nim Javier Garcia AlegrI`a (przewodniczący Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej) i Petro Conthe Gutiérrez (przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu).

Program Kongresu obejmował wiele zagadnień internistycznych, ale w niniejszym sprawozdaniu ograniczę się do tematyki reumatologicznej. Z uznaniem należy stwierdzić, że była ona dość obficie reprezentowana w programie.

W pierwszym dniu odbyły się warsztaty dotyczące chorób układowych tkanki łącznej (Karen Schreiber – Londyn, Guillermo Ruiz-Irastorza – Vizcaya, Hiszpania, Pilar Brito Zerón – Barcelona, Amaia Ugarte Nún~ez – Vizcaya, Hiszpania). Mówiono o wielu interesujących problemach, np. nieplanowanej ciąży podczas terapii antykoagulantami u osób z zespołem antyfosfolipidowym. W kolejnej sesji dyskutowano m.in. o roli testu uwalniania interferonu (IGRA) w wykrywaniu gruźlicy u chorych poddanych leczeniu immunosupresyjnemu (Miguel Santin Cerezales – Barcelona). O osteoporozie i FRAX mówił Adolfo Diez Pérez (Barce-lona), a problematykę zapalenia naczyń przedstawiali LoI¨c Guillevin (Paryż), Cándido Diaz-Lagares (Barcelona) i Manuel Ramos-Casals (Barcelona). Interesującymi zagadnieniami tej sesji było np. leczenie krioglobulinemii związanej z zakażeniem wirusem C zapalenia wątroby i problemy związane z pierwotnym zespołem Sjögrena. O leczeniu chorych na układowy toczeń rumieniowaty mówił w pierwszym dniu kongresu Juan Jiménez-Alonso (Granada), a powikłania tej choroby omówił Maria José Cuadrado Lozano (Londyn). Zastosowanie leczenia belimumabem przedstawił Munther A. Khamashta (Londyn).

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się krótkim otwarciem, podczas którego wręczono dyplomy Honorary fellow...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.