en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2012
vol. 50
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Third Annual Inflammation Forum
Riga, 22–23 June 2012

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2012; 50, 5: 451–452
Online publish date: 2012/11/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Organizowane co roku Forum nt. Zapaleń (Annual Inflammation Forum) staje się już tradycyjną imprezą reumatologów z Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzednie spotkania odbyły się w Antalii (Turcja) i Sankt Petersburgu (Rosja) (sprawozdanie patrz: Reumatologia 2011; 49: 468–469). W tym roku blisko 200 lekarzy z kilkunastu krajów spotkało się w Rydze – stolicy Łotwy.

Konferencję zorganizowano w hotelu Radisson Blu znajdującym się w pobliżu starego miasta w Rydze. Zebranych przywitała Julja Zepa – reprezentująca Łotewskie Towarzystwo Reumatologiczne. W porannej sesji wygłoszone zostały następujące wykłady: „Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: co nowego, wczesna diagnostyka i zmiany strukturalne” (Jürgen Braun – Free University of Berlin, Berlin, Niemcy), „Nowe immunologiczne cele w leczeniu chorób reumatycznych” oraz „Zwiększanie dawki a skuteczność leków biologicznych” (Robert Moots – University of Liverpool, Liverpool, Wielka Brytania), „Uzyskanie remisji lub małej aktywności choroby w ukierunkowanym leczeniu” (Howard Amital – Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Izrael), „Leczenie biologiczne wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów” (Vedat Hamuryudan – Istanbul University, Cerrahpaºa Medical Faculty, Istambuł, Turcja) oraz „Inicjatywa ARTiculate: inspirations for Living” (Simina Rednic – University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hatieganu”, Cluj, Rumunia).

Po przerwie obiadowej odbyły się sesje wykładowe, określane jako „breakouts”, poświęcone zagadnieniom nowym i dyskusyjnym. W sesjach tych uczestniczyli wykładowcy z Polski: Otylia Kowal-Bielecka i Eugeniusz J. Kucharz. W pierwszej sesji wygłoszono następujące wykłady: „Chory na reumatoidalne zapalenie stawów z wywiadem przebytej choroby nowotworowej: dylematy terapeutyczne” (Eugeniusz J. Kucharz – Katowice), „Przypadek chorego na aktywne zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, u którego rozwinął się chłoniak” (Cãtãlin Codreanu – Center for Rheumatic Diseases, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bukareszt, Rumunia), a w drugiej sesji przedstawiono wykłady „Biologiczne leczenie twardziny układowej” (Otylia Kowal-Bielecka – Białystok), „Leczenie biologiczne układowego tocznia rumieniowatego” (Murat Inanç – Instanbul University, Istambuł, Turcja).

W sesji wieczornej wygłoszono dwa wykłady: „Rozwój i mechanizmy działania tofacitinibu” (Maria-Dolores Vazquez-Abad – Pfizer Inc, Groton, Stany Zjednoczone) i „Skuteczność i bezpieczeństwo...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.