en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2012
vol. 50
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Third Annual Inflammation Forum
Riga, 22–23 June 2012

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2012; 50, 5: 451–452
Online publish date: 2012/11/06
Article file
- Trzecie Forum.pdf  [1.23 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Organizowane co roku Forum nt. Zapaleń (Annual Inflammation Forum) staje się już tradycyjną imprezą reumatologów z Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzednie spotkania odbyły się w Antalii (Turcja) i Sankt Petersburgu (Rosja) (sprawozdanie patrz: Reumatologia 2011; 49: 468–469). W tym roku blisko 200 lekarzy z kilkunastu krajów spotkało się w Rydze – stolicy Łotwy.

Konferencję zorganizowano w hotelu Radisson Blu znajdującym się w pobliżu starego miasta w Rydze. Zebranych przywitała Julja Zepa – reprezentująca Łotewskie Towarzystwo Reumatologiczne. W porannej sesji wygłoszone zostały następujące wykłady: „Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: co nowego, wczesna diagnostyka i zmiany strukturalne” (Jürgen Braun – Free University of Berlin, Berlin, Niemcy), „Nowe immunologiczne cele w leczeniu chorób reumatycznych” oraz „Zwiększanie dawki a skuteczność leków biologicznych” (Robert Moots – University of Liverpool, Liverpool, Wielka Brytania), „Uzyskanie remisji lub małej aktywności choroby w ukierunkowanym leczeniu” (Howard Amital – Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Izrael), „Leczenie biologiczne wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów” (Vedat Hamuryudan – Istanbul University, Cerrahpaºa Medical Faculty, Istambuł, Turcja) oraz „Inicjatywa ARTiculate: inspirations for Living” (Simina Rednic – University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hatieganu”, Cluj, Rumunia).

Po przerwie obiadowej odbyły się sesje wykładowe, określane jako „breakouts”, poświęcone zagadnieniom nowym i dyskusyjnym. W sesjach tych uczestniczyli wykładowcy z Polski: Otylia Kowal-Bielecka i Eugeniusz J. Kucharz. W pierwszej sesji wygłoszono następujące wykłady: „Chory na reumatoidalne zapalenie stawów z wywiadem przebytej choroby nowotworowej: dylematy terapeutyczne” (Eugeniusz J. Kucharz – Katowice), „Przypadek chorego na aktywne zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, u którego rozwinął się chłoniak” (Cãtãlin Codreanu – Center for Rheumatic Diseases, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bukareszt, Rumunia), a w drugiej sesji przedstawiono wykłady „Biologiczne leczenie twardziny układowej” (Otylia Kowal-Bielecka – Białystok), „Leczenie biologiczne układowego tocznia rumieniowatego” (Murat Inanç – Instanbul University, Istambuł, Turcja).

W sesji wieczornej wygłoszono dwa wykłady: „Rozwój i mechanizmy działania tofacitinibu” (Maria-Dolores Vazquez-Abad – Pfizer Inc, Groton, Stany Zjednoczone) i „Skuteczność i bezpieczeństwo tofacitinibu” (Tamas Koncz – Pfizer Inc, Nowy Jork, Stany Zjednoczone). Pierwszy dzień obrad zakończyła dyskusja okrągłego stołu o zastosowaniu inhibitorów kinaz JAK w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych.

Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się na kolacji w budynku dawnych związków cechowych (The Great Guild House) na starym mieście w Rydze, a późno w nocy odwiedzili znany, stylizowany na kabarety berlińskie z lat 20. XX w., łotewski teatr muzyczny „Burlesque”, który ma siedzibę w historycznym budynku przy ulicy Kalku.

W drugim dniu obrad mówiono o strategiach terapeutycznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie seronegatywne (m.in. Ruxandra Maria Ionescu – University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bukareszt, Rumunia), uzyskaniu remisji i okresach remisji bez stosowania leków u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (Josef Smolen – Medical University of Vienna and Hietzing Hospital, Wiedeń, Austria, oraz Dmitry Karateev – Research Institute of Rheumatology of the Russian Academy of Medical Sciences, Moskwa, Rosja,) a także o zagrożeniu gruźlicą u chorych leczonych biologicznie (Salih Pay – Gülhane Military Medical School, Ankara, Turcja, Ihsan Erteni Turcja, oraz Sergey Borisov – Moscow Research and Clinical Center for Tuberculosis, Moskwa, Rosja) i o rejestrach leczenia biologicznego (Ioan Ancuta – “Ion Cantacuzino” Hospital, Bukareszt, Rumunia). Obrady podsumowała Julja Zepa z Łotwy.

Konferencja była udanym spotkaniem naukowym, tematyka i zakres problemów przedstawianych w wykładach były zróżnicowane. Oprócz nowości (szczególnie „wchodzące” do leczenia inhibitory kinaz) oraz trudnych problemów z praktyki lekarskiej część wykładów poruszała znane już zagadnienia. W konferencji wzięła bowiem udział grupa lekarzy, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach, dlatego powtórzenie wytycznych aktualnej strategii diagnostyczno-terapeutycznej było uzasadnione. Organizacja konferencji była udana i sprawna. Odnotować należy, że w spotkaniu udział wzięła znaczna liczba reumatologów z Polski.

Uczestnicy Forum – Anna Kotulska, Robert Pieczyrak i Eugeniusz J. Kucharz – w przeddzień konferencji spotkali się z nestorem internistów łotewskich prof. Ivarsem Silin˛šem. Profesor Ivars Silin˛š przez wiele lat reprezentował Łotwę w International Society of Internal Medicine, a w 2006 r. został odznaczony Medalem Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Niestety, nie mógł wówczas przybyć do Katowic, a medal i dyplom zostały wysłane do niego pocztą. Korzystając z obecności w Rydze, jako przedstawiciele byłych władz Towarzystwa Internistów Polskich odwiedziliśmy prof. Ivarsa Silin˛ša, który mimo upływu lat jest jeszcze czynny zawodowo i dydaktycznie. Spotkanie upłynęło na miłej dyskusji o potrzebie integracji specjalności medycznych i roli interny w tym procesie. Mówiliśmy też o systemie kształcenia lekarzy na Łotwie.

Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2012 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.