en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2014
vol. 52
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Twelfth European Congress of Internal Medicine
Prague, October 2–5, 2013

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2014; 52, 3: 216–218
Online publish date: 2014/07/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Po raz pierwszy Europejska Federacja Medycyny Wewnętrznej (European Federation of Internal Medicine – EFIM) powierzyła organizację corocznego kongresu stowarzyszeniu internistów jednego z krajów Europy Środkowej – Republice Czeskiej. Dwunasty Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej (12th European Congress of Internal Medicine) odbył się w dniach 2–5 października 2013 r. w Pradze. Kongres obradował pod patronatem Burmistrza Pragi Bohuslava Svobody. Organizatorem kongresu był Richard Češka – prezes Czeskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Pracami Komitetu Naukowego Kongresu kierował Jiří Widimský jr, a w jego skład wchodzili Miroslav Souček, Jindřich Špinar i Michal Vrablik. Powołano również Regionalny Zespół Doradczy, reprezentujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W skład tego zespołu wszedł przedstawiciel Polski, prof. Eugeniusz J. Kucharz.
Obrady kongresu toczyły się w Praskim Centrum Kongresowym. Tam też odbyła się uroczystość otwarcia obrad, którą sponsorowała The Federation for the Development of Internal Medicine in Europe. W tym samym dniu odbyły się dwie sesje noszące tytuł Opportunities of internal medicine in Europe and in the USA. Wykłady wygłosili m.in. M. Cooke (USA, prezydent American College of Physicians), R. Pujol (Hiszpania, były prezydent EFIM), J.G. Alegria (Hiszpania), A.M. Baptista (Portugalia) i P.M. Schumm-Draeger (Niemcy).
Podczas uroczystości otwarcia zebranych powitał prezydent kongresu Richard Češka. Podał on informację o krajach, które były najliczniej reprezentowane na kongresie, i jednocześnie wyraził ubolewanie, że niektóre kraje są reprezentowane tylko przez nielicznych internistów. Dotyczyło to niestety też Polski, chociaż nie wymieniono z nazwy naszego kraju. W imieniu EFIM przemawiała Maria Domenica Cappellini (prezydent mijającej kadencji) oraz Frank Bosch (prezydent rozpoczynającej się kadencji). W części artystycznej wystąpił zespół Čechomor łączący muzykę rockową z praskim folklorem miejskim. Spotkanie przy lampce wina zakończyło uroczystość otwarcia obrad.
Drugi roboczy dzień kongresu rozpoczęła wspólna sesja reumatologiczna zorganizowana przez European League Against Rheumatism (EULAR), Czeskie Towarzystwo Reumatologiczne (Česka revmatologicka společnost) oraz EFIM. Sesję prowadzili Karel Pavelka i Eugeniusz J. Kucharz. Wygłoszono następujące wykłady: Cardiovascular complications in rheumatoid arthritis (Eugeniusz J. Kucharz – Polska), Axial spondyloarthritis (Karel Pavelka – Czechy) i...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.