eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Komunikat

XXXI Światowy Kongres Medycyny Wewnętrznej
Santiago de Chile, 11–15 listopada 2012 r.

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2013; 51, 4: 313-315
Data publikacji online: 2013/09/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Kongresy International Society of Internal Medicine są organizowane co dwa lata. W 2012 roku XXXI Światowy Kongres Medycyny Wewnętrznej (XXXI World Congress of Internal Medicine) odbył się w stolicy Chile – Santiago de Chile. W dniach 11–15 listopada 2012 r. w centrum kongresowym Espacio Riesco zgromadziło się blisko 4000 internistów. Wśród lekarzy z wielu krajów świata na omawianym kongresie dominowali interniści z Ameryki Południowej. Kongres był zorganizowany przez Santiago Medical Society and Chilean Society of Internal Medicine. Na czele komitetu organizacyjnego stał Félix Mun~oz Cantó, a sekretarzem komitetu organizacyjnego był Héctor Ugalde.

Uroczystość otwarcia obrad odbyła się w niedzielę po południu. Zebranych przywitał José Adolfo Rodríguez Portales, członek American College of Physicians, pełniący funkcję mistrza ceremonii otwarcia. Przemówienie powitalne wygłosił przewodniczący komitetu organizacyjnego Félix Mun~oz Cantó, po czym oficjalnego otwarcia kongresu dokonał William Hall (USA) – prezydent International Society of Internal Medicine. Wielkim zaszczytem był udział w uroczystości otwarcia obrad prezydenta kraju Sebastiána Pin~era Echenique, a jego przemówienie zostało bardzo dobrze przyjęte. Szczególnym punktem uroczystości było wystąpienie o charakterze wykładu inauguracyjnego przedstawione przez ministra zdrowia Jaime Man~alicha. Omówił on dokładnie aspekty medyczne akcji ratowania uwięzionych pod ziemią górników, jaka miała miejsce w jednej z kopalń północnych Chile przed kilku laty. Obszerne, ilustrowane licznymi przezroczami wystąpienie zostało przyjęte burzliwymi oklaskami i było wyjątkowym wydarzeniem na tego typu uroczystości. Wspomnę, że aspekty medyczne akcji ratowniczej zostały opisane na łamach czasopisma Lancet. W części artystycznej Kongresu wystąpił zespół Antumapu Folkloric Dance Group z programem „People of Chile”.

Obrady kongresu toczyły się równocześnie w siedmiu salach. Nie zabrakło tematyki reumatologicznej. W poniedziałek mówiono m.in. o zapaleniach naczyń (L. Espinoza – USA) i pierwotnych niedoborach immunologicznych (R. Sorensen – USA). Do ciekawych wykładów tego dnia zaliczam omówienie związków skażenia środowiska naturalnego z chorobami reumatycznymi (E. Wainstein – Chile) oraz leczenia hiperurykemii i dny moczanowej

(L. Espinoza – USA).

W drugim...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe