en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Komunikat

XXXI Światowy Kongres Medycyny Wewnętrznej
Santiago de Chile, 11–15 listopada 2012 r.

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2013; 51, 4: 313-315
Data publikacji online: 2013/09/11
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Kongresy International Society of Internal Medicine są organizowane co dwa lata. W 2012 roku XXXI Światowy Kongres Medycyny Wewnętrznej (XXXI World Congress of Internal Medicine) odbył się w stolicy Chile – Santiago de Chile. W dniach 11–15 listopada 2012 r. w centrum kongresowym Espacio Riesco zgromadziło się blisko 4000 internistów. Wśród lekarzy z wielu krajów świata na omawianym kongresie dominowali interniści z Ameryki Południowej. Kongres był zorganizowany przez Santiago Medical Society and Chilean Society of Internal Medicine. Na czele komitetu organizacyjnego stał Félix Mun~oz Cantó, a sekretarzem komitetu organizacyjnego był Héctor Ugalde.

Uroczystość otwarcia obrad odbyła się w niedzielę po południu. Zebranych przywitał José Adolfo Rodríguez Portales, członek American College of Physicians, pełniący funkcję mistrza ceremonii otwarcia. Przemówienie powitalne wygłosił przewodniczący komitetu organizacyjnego Félix Mun~oz Cantó, po czym oficjalnego otwarcia kongresu dokonał William Hall (USA) – prezydent International Society of Internal Medicine. Wielkim zaszczytem był udział w uroczystości otwarcia obrad prezydenta kraju Sebastiána Pin~era Echenique, a jego przemówienie zostało bardzo dobrze przyjęte. Szczególnym punktem uroczystości było wystąpienie o charakterze wykładu inauguracyjnego przedstawione przez ministra zdrowia Jaime Man~alicha. Omówił on dokładnie aspekty medyczne akcji ratowania uwięzionych pod ziemią górników, jaka miała miejsce w jednej z kopalń północnych Chile przed kilku laty. Obszerne, ilustrowane licznymi przezroczami wystąpienie zostało przyjęte burzliwymi oklaskami i było wyjątkowym wydarzeniem na tego typu uroczystości. Wspomnę, że aspekty medyczne akcji ratowniczej zostały opisane na łamach czasopisma Lancet. W części artystycznej Kongresu wystąpił zespół Antumapu Folkloric Dance Group z programem „People of Chile”.

Obrady kongresu toczyły się równocześnie w siedmiu salach. Nie zabrakło tematyki reumatologicznej. W poniedziałek mówiono m.in. o zapaleniach naczyń (L. Espinoza – USA) i pierwotnych niedoborach immunologicznych (R. Sorensen – USA). Do ciekawych wykładów tego dnia zaliczam omówienie związków skażenia środowiska naturalnego z chorobami reumatycznymi (E. Wainstein – Chile) oraz leczenia hiperurykemii i dny moczanowej

(L. Espinoza – USA).

W drugim dniu obrad odbyła się sesja reumatologiczna w języku hiszpańskim, która dotyczyła przede wszystkim immunologii klinicznej. W środę w ramach sesji reumatologicznej omawiano m.in. leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów źle reagujących na leki modyfikujące (E. Wainstein – Chile) i osteoporozę (L. Espinoza – USA).

Niezależnie od prezentacji ustnych w czasie Kongresu odbywała się prezentacja prac posterowych. Były wśród nich prace reumatologiczne.

Podsumowując, należy wskazać, że Kongres był przede wszystkim spotkaniem lekarzy z Ameryki Południowej i był zdominowany przez wykładowców ze Stanów Zjednoczonych pochodzenia latynoamerykańskiego. Co więcej, znajomość języka angielskiego wśród kolegów z tego regionu świata jest mniejsza niż na innych kontynentach. Dominacja medycyny amerykańskiej widoczna jest też w podręcznikach. Koledzy z Ameryki Południowej praktycznie korzystają prawie wyłącznie z monografii i podręczników amerykańskich wydanych w hiszpańskim przekładzie. Należy jednak wskazać na dużą pozycję medycyny wewnętrznej w Ameryce Południowej. Jest ona rozumiana szerzej niż w Europie, tj. obejmuje onkologię, geriatrię, choroby zakaźne i elementy neurologii.

Podczas Kongresu 14 listopada 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie International Society of Internal Medicine. Obecni byli reprezentanci tylko 17 krajów członkowskich. Niestety, zabrakło wielu delegatów z Europy. Z centralnej i wschodniej Europy byli tylko przedstawiciele Rosyjskiego Naukowego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej, którzy ubiegali się o prawo do organizacji kongresu w 2020 r. Poza tym, Ukrainę reprezentował Vasyli Z. Netiazhenko, wchodzący w skład Komitetu Wykonawczego. Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz. Walne Zgromadzenie przyznało tytuł członka honorowego Napierowi Thomsonowi z Australii. Dość długo dyskutowano o miejscach kolejnych kongresów. Konkurowało kilka miast. Ostatecznie zadecydowano, że Światowy Kongres Medycyny Wewnętrznej w 2016 r. odbędzie się na Bali (Indonezja), w 2018 r. w Cape Town (Republika Południowej Afryki), a najbliższy w 2014 r. w Seulu (Korea Południowa). Oczywiście decyzja o organizacji Kongresu 2014 zapadła już wcześniej. Funkcję prezydenta International Society of Internal Medicine objął prezydent elekt Rudolfo Bado, a nowym prezydentem-elektem wybrany został Yasuo Ikeda. William Hall zakończył kadencję i został past-prezydentem. Funkcję sekretarza generalnego dalej pełni Hans Peter Kohler, a skarbnikiem jest Henrich Plüss (obaj ze Szwajcarii). Nowymi członkami zostali John Kolbe z Nowej Zelandii, Klas Sjöberg ze Szwecji i Adri Kok z Republiki Południowej Afryki. Postanowiono też wybrać do Komitetu Wykonawczego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej, ale kraj ten nie zadecydował, kto będzie reprezentantem do władz ISIM.

Z Polski w obradach Kongresu w Santiago de Chile uczestniczyło kilka osób. Przedstawili oni kilka prezentacji posterowych, m.in.: Diagnostics of primary aldosteronism: is obligatory use of confirmatory tests justified? (Janusz Myśliwiec, Łukasz Żukowski, Anna Grodzka, Maria Górska), Nutritional status of COPD patients with complete respiratory failure on long term home oxygen (Dominika Posłuszna, Anna Doboszyńska, Emilia Świetlik, Karolina Pietruk), Quality of the paliative care in Poland (Karolina Pietruk, Dominika Posłuszna, Emilia Świętek, Anna Doboszyńska) i Depresion and cognitive status in patients with systemic sclerosis (Tomasz Dziewit, Małgorzata Widuchowska, Magdalena Kopeć-Mędrek, Anna Kotulska, Eugeniusz Józef Kucharz).

Kongres był sprawnie zorganizowany, ale pozostawał pod wyraźną dominacją medycyny Ameryki Południowej. Z ciekawostek należy odnotować obszerną tablicę znajdującą się przy wejściu do centrum kongresowego zawierającą wykaz wszystkich zarejestrowanych uczestników z podziałem na kraje. Przypomniało to mi stosowaną od wielu dekad, a ostatnio zarzuconą (być może w związku z wymogami ochrony danych osobowych), tradycję publikowania listy uczestników zjazdów i kongresów. Dzięki temu bez trudu można odtworzyć uczestników wielu spotkań naukowych, np. Zjazdów Lekarzy i Przyrodników Polskich organizowanych w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. Można oczywiście podjąć dyskusję nad legalnością (np. za zgodą każdego uczestnika) i celowością zamieszczania takich wykazów (np. w Internecie).Eugeniusz Józef Kucharz
Copyright: © 2013 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.