eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
1/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zajęcie układu krwiotwórczego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego

Paweł Hrycaj
,
Dorota Cieślak

Reumatologia 2013; 51, 1: 31-35
Data publikacji online: 2013/03/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zmiany w układzie krwiotwórczym należą do charakterystycznych ob-jawów tocznia rumieniowatego układowego (TRU). Niedokrwistość typu choroby przewlekłej jest najczęstsza, rzadziej występują niedokrwistość autoimmunohemolityczna, niedokrwistość związana z niedoborem żelaza lub niewydolnością nerek oraz niedokrwistości jatrogenne, związane ze stosowaniem leków cytotoksycznych. Leukopenia, limfopenia oraz małopłytkowość to inne typowe objawy TRU. Przyczyny zaburzeń hematologicznych u chorych na TRU są złożone i obejmują m.in. autoimmunologiczne uszkodzenie szpiku kostnego i krwinek obwodowych, niedobór erytropoetyny, zakażenia, zaburzenia indukowane lekami, zwłóknienie szpiku kostnego i hipersplenizm. W leczeniu cytopenii w przebiegu TRU stosuje się glikokortykosteroidy i leki cytotoksyczne (azatiopryna, cyklosporyna A, mykofenolan mofetylu). Wysokie dawki dożylne immunoglobulin i danazol są skuteczne w leczeniu małopłytkowości. Cyklofosfamid przynosi korzyści w przypadku ciężkich i opornych na leczenie małopłytkowości. W takich przypadkach zaleca się także splenektomię i rozważenie wskazań do przeszczepu szpiku kostnego.

Changes in the hematopoietic system are characteristic features of systemic lupus erythematosus (SLE). Anemia of chronic disease is the most common, whereas autoimmune hemolytic anemia, anemia associated with iron deficiency or renal failure, and iatrogenic anemia (associated with the use of cytotoxic drugs) occur less frequently. Leucopenia, lymphopenia and thrombocytopenia are the other common symptoms of SLE. Causes of hematological disorders in SLE are complex and include autoimmune damage to the bone marrow and peripheral blood cells, erythropoietin deficiency, infections, drug-induced disorders, bone marrow fibrosis and hypersplenism. In the treatment of SLE-related cytopenias glucocorticoids and cytotoxic drugs (azathioprine, cyclosporine A, and mycophenolatemofetil) are used. High doses of intravenous immunoglobulins and danazol are effective in the treatment of thrombocytopenia. Cyclophosphamide is beneficial in severe and refractory thrombocytopenia. Splenectomy and bone marrow transplant may also be considered.
słowa kluczowe:

niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, toczeń rumieniowaty układowy
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe