en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zespół aktywacji makrofaga

Bożena Rojek-Margas
,
Beata Śliwowska
,
Jolanta Bucka

Reumatologia 2013; 51, 6: 459–466
Data publikacji online: 2013/12/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespół aktywacji makrofaga (macrophage activation syndrome – MAS) jest ciężkim powikłaniem układowych chorób tkanki łącznej, głównie układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego oraz choroby Stilla u dorosłych. To zagrażające życiu zaburzenie immunoregulacji wynika z wrodzonych lub nabytych zaburzeń funkcji komórek NK i cytotoksycznych limfocytów T. Charakteryzuje się niewydolnością wielonarządową z licznymi objawami klinicznymi. Dotychczas nie określono standardu postępowania klinicznego. W terapii stosuje się glikokortykosteroidy, immunoglobuliny dożylnie, czasami cyklosporynę A i etopozyd.

Macrophage activation syndrome (MAS) is a severe complication of systemic connective tissue diseases, particularly systemic juvenile idiopathic arthritis, systemic lupus erythematosus and adult-onset Still’s disease. It is a life-threatening disorder arising from immunoregulation inherited or acquired dysfunction of the NK cells and cytotoxic T-lymphocytes. It is characterized by multi-organ failure with a number of clinical symptoms. So far, there is no standard procedure for treatment. Glucocorticoids, intravenous immunoglobulin, sometimes cyclosporine A and etoposide are used.
słowa kluczowe:

zespół aktywacji makrofaga, zespół hemofagocytarny, limfohistiocytoza hemofagocytarna


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.