en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zmiany grubości naczyniówki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych afliberceptem w obserwacji rocznej

Izabela Jamiołkowska
,
Małgorzata Figurska
,
Marek Rękas

Data publikacji online: 2019/11/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była analiza zmian grubości naczyniówki u chorych z wcześniej nieleczoną wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, leczonych afliberceptem w codziennej praktyce.

Materiał i metody
Trzydziestu sześciu chorych (36 oczu) w średnim wieku 78.3 ± 8.7 lat zostało zakwalifikowanych do prospektywnego, nierandomizowanego, rocznego badania. Aflibercept podawany był co miesiąc przez pierwsze trzy miesiące i następnie co dwa miesiące w schemacie stałym. Pomiary grubości siatkówki i naczyniówki wykonywane były na skanach optycznej kohorentnej tomografii.

Wyniki
Chorzy uzyskali poprawę o średnio 8,5 litery na tablicy Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (p<0.001). Centralna grubość siatkówki zmniejszyła się istotnie z 337.7±126.5 µm do 272.1±123.1 µm (p<0.05). Poddołkowa grubość naczyniówki zmniejszyła się istotnie po fazie nasycenia afliberceptem z 190.2 ± 97.7 µm do 177.4 ± 90.0 µm (p<0.05), ale redukcja nie była istotna w 12 miesięcznej obserwacji (p=0.078). Grubość naczyniówki zmniejszyła się istotnie w pomiarach wykonywanych nosowo od dołeczka we wszystkich pomiarach. Poddołkowa grubość naczyniówki zmniejszyła się istotnie ze 182.80 ± 91.43 µm do 164.0 ± 86.3 µm (p>0.05) tylko u chorych z poprawą ostrości wzroku powyżej 5 liter na tablicach Early Treatment Diabetic Retinopathy Study.

Wnioski
Poddołkowa grubość naczyniówki ulega redukcji u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po fazie nasycenia afliberceptem. W 12 miesiącu leczenia afliberceptem poddołkowa grubość naczyniówki zmniejszyła się tylko w grupie chorych z poprawą ostrości wzroku.Aim
The aim of the study was to analyze choroidal thickness changes in treatment-naive patients with exudative age-related macular degeneration treated with aflibercept in daily clinical practice.

Materials and Methods
Thirty-six patients (36 eyes), aged 78.3±8.7 years, were enrolled in a prospective, non-randomized, one-year study. Aflibercept was administered monthly for three months and then bimonthly in a fixed regimen. Retinal and choroidal thickness were measured manually on optical coherence tomography scans.

Results
Patients gained, on average, 8.5 letters (p<0.001). Central retinal thickness decreased significantly from 337.7±126.5 µm to 272.1±123.1 µm (p<0.05). Subfoveal choroidal thickness decreased significantly after a loading phase: from 190.2 ± 97.7 µm to 177.4 ± 90.0 µm (p<0.05), but the reduction was not significant at 12 months (p=0.078). Choroidal thickness measured nasally from the fovea decreased significantly at each point of follow-up (p<0.05). Subfoveal choroidal thickness decreased significantly from 182.80 ± 91.43 µm to 164.0 ± 86.3 µm (p>0.05) only in patients with visual acuity improvement of > 5 letters on the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study chart.

Conclusions
Subfoveal choroidal thickness in patients with neovascular age-related macular degeneration decreased after the loading phase of aflibercept treatment. At 12 months, aflibercept treatment reduced subfoveal choroidal thickness only among patients with visual acuity improvement.

słowa kluczowe:

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem postać wysiękowa, naczyniówka, grubość naczyniówki, aflibercept

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe