Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Inhibitory SGLT2 a ryzyko martwiczego zapalenia powięzi krocza u mężczyzn

Źródło: Medscape/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.09.2018
 
 
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ostrzega przed przypadkami martwiczego zapalenia powięzi krocza u pacjentów przyjmujących inhibitory kotransportera sodu-2 (SGLT2).
Ostrzeżenie zostanie dodane do informacji o leku i przewodników po lekach dla pacjentów dla wszystkich pojedynczych i złożonych środków w klasie leków zmniejszających stężenie glukozy (SGLT2) zatwierdzonych do leczenia cukrzycy typu 2.

Martwicze zapalenie powięzi krocza, zwane także gangreną Fourniera, jest wyjątkowo rzadką, ale zagrażającą życiu infekcją bakteryjną tkanek leżących pod skórą otaczającą mięśnie krocza, nerwy, tłuszcz i naczynia krwionośne. Szacuje się, że występuje w około 1,6 na 100 000 mężczyzn rocznie w Stanach Zjednoczonych, najczęściej wśród osób w wieku od 50 do 79 lat (3,3 / 100 000).

Od marca 2013 r. do maja 2018 r. FDA otrzymała zgłoszenia 12 przypadków gangreny Fourniera wśród pacjentów przyjmujących inhibitory SGLT2, z których pięć było kobietami, a siedem mężczyznami. Stan ten rzadko występuje u kobiet. Pacjenci byli w wieku od 38 do 78 lat.

Choroba rozwinęła się średnio po 9,2 miesiącach od rozpoczęcia podawania inhibitora SGLT2 (zakres od 7 dni do 25 miesięcy). W większości przypadków podanie leku zostało wstrzymane. Wszystkich 12 pacjentów hospitalizowano i wymagało chirurgicznego oczyszczenia. Pięć wymagało więcej niż jednego zabiegu chirurgicznego i jednego wymaganego przeszczepu skóry. U czterech pacjentów wystąpiły powikłania, w tym cukrzycowa kwasica ketonowa, ostre uszkodzenie nerek i wstrząs septyczny. Jeden pacjent zmarł, a dwóch zostało przeniesionych do szpitala rehabilitacyjnego.

Pacjentom przyjmującym inhibitory SLGT2 zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem, jeśli odczuwają tkliwość, zaczerwienienie lub obrzęk genitaliów lub okolicy od narządów płciowych do odbytnicy i mają temperaturę wyższą niż 38 stopni Celsjusza.
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe