Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Łuszczyca nie jest chorobą zakaźną
Źródło: PTD/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 01.04.2019
 
 
Tagi: basen, łuszczyca
Minister Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy ds. zdrowia publicznego oraz prof. Joanna Narbutt, Konsultant Krajowa ds. dermatologii i wenerologii podpisali oświadczenie w sprawie osób chorych na łuszczycę.
W związku z informacjami wpływającymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi utrudnień w dostępności do obiektów basenowych osób chorych na łuszczycę, ze względu na obawy przed zarażeniem się łuszczycą innych użytkowników basenów, pragnę podkreślić, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną.

Kwestie związane z chorobami zakaźnymi reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. poz. 151 z póź. zm.), która w załączniku zawiera wykaz zakażeń i chorób zakaźnych. Należy podkreślić, że łuszczyca nie znajduje się w tym wykazie.

Łuszczyca, to przewlekła niezakaźna choroba skóry, która dotyczy ok. 3% populacji. Przebiega z okresami nawrotów i remisji, a w części przypadków jej leczenie sprawia duże trudności. W patogenezie łuszczycy istotna rolę odgrywają czynniki genetyczne, a także zaburzenia immunologiczne oraz czynniki środowiskowe - m.in. infekcje bakteryjne i wirusowe, mechaniczne uszkodzenia skóry, stres oraz nieodpowiednia dieta. Nasilenie łuszczycy jest niezróżnicowane: od form lekkich z niewielkimi zmianami skórnymi, po ciężkie postacie choroby charakteryzujące się zmianami zapalnymi i wysiękiem, nierzadko zajmującymi całą powierzchnię skóry (erytrodermia łuszczycowa). U ok. 5-20% chorych dochodzi do łuszczycowego zapalenia stawów. Chorzy na łuszczycę mają również większe ryzyko zaburzeń sercowo-naczyniowych, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu II oraz depresji.

Zmiany skórne będące objawem tej choroby nie niosą zagrożeń dla innych użytkowników pływalni. Jednak należy zaznaczyć, że osoby z nasilonymi zmianami zapalnymi i wysiękowymi są podatne na czynniki chorobotwórcze i korzystanie z kąpieli na basenie może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. W związku z powyższym, zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i sanitarnego (rozprzestrzenianie się w wodzie basenowej płynu powstającego w przebiegu zmian zapalnych) wskazanym byłoby, do czasu ich zagojenia się, zaprzestanie korzystania z obiektów basenowych. Podobne zalecenie dotyczy także wszystkich osób z niezagojonymi, sączącymi się ranami o innym podłożu etiologicznym. Natomiast w przypadku chorych na łuszczyce, u których nie występuje przerwanie ciągłości tkanki łącznej, z punktu zagrożenia dla zdrowia dla innych kąpiących się ograniczenie korzystania z obiektów basenowych jest nieuzasadnione.

Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z póź. zm.) obejmująca swoim zakresem również pływalnie w art. 5 ust.1 określa, że zarządzający określonym obszarem wodnym umieszcza, w ogólnie dostępnym miejscu informacje dotyczące: zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego, sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi. Przepis ten natomiast nie określa szczegółowych warunków i postanowień użytkowania pływalni, które ograniczałyby możliwość korzystania z pływalni chorym na łuszczycę. W świetle obowiązującego prawa, zabronienie korzystania z pływalni osobom chorym na łuszczycę mogłoby zostać odebrane jako naruszenie wolności osobistej lub przejaw dyskryminacji.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe