Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pęcherzyca zwykła - czy warto łączyć infliksimab z prednizonem?

Źródło: Br J Dermatol. 2014 Aug 13. doi: 10.1111/bjd.13350. A multi-centered randomized trial of the treatment of pemphigus vulgaris patients with infliximab and prednisone compared to prednisone alone. Hall RP1, Fairley J, Woodley D, Werth VP, Hannah D, Streile
Autor: Marzena Jaskot |Data: 28.08.2014
 
 
Według ostatniego badania opublikowanego w British Journal of Dermatology, połączenie infliksimabu z prednizonem jest dobrze tolerowane przez pacjentów i przyczynia się od obniżenia poziomu przeciwciał anty DSG1 i DSG3, czy jednak poprawia wyniki leczenia?
Na łamach British Journal of Dermatology przedstawiono wyniki badania określającego skuteczność i bezpieczeństwo połączenia prednizonu z infliksimabem w leczeniu pęcherzycy zwykłej. Badanie było wieloośrodkowe, a przy jego planowaniu wykorzystano model randomizowanej próby klinicznej. Uczestniczyli w niej chorzy z pęcherzycą zwykłą, którzy mimo przyjmowania prednizonu nie wykazywali znaczącej poprawy stanu klinicznego - byli oni w randomizowany sposób przypisywani do grupy otrzymującej dodatkowo infliksimab albo placebo. Po 18 i 26 tygodniach oceniano stopień odpowiedzi na nowe leczenie oraz poziom przeciwciał IgG antyDSG1 i antyDSG3. W każdej z grup było po 10 chorych. W 18 tygodniu, w każdej z nich odpowiedź na leczenie wykazał jeden pacjent. W 26 tygodniu natomiast pozytywną odpowiedź obserwowano jedynie u 3 osób przyjmujących infliksimab, podczas gdy w grupie placebo nie było nikogo spełniającego kryteria odpowiedzi na leczenie. Zarówno w 18 jak i w 26 tygodniu średni poziom IgG przeciwko DSG1 i DSG3 był niższy wśród pacjentów otrzymujących infliksimab (IgG anty-DSG-1: tydz. 18 p =0.035, tydz. 26 p = 0.022; IgG anty-DSG3; tydz. 18 p=0.035, tydz.26 p = 0.05). Podsumowując więc, nie wykazano znaczących różnic w zakresie bezpieczeństwa stosowania połączenia prednizonu z infliksimabem w porównaniu do samgo steroidu. Infliksimab także nie okazał się bardziej skutecznym środkiem w leczeniu pęcherzycy, mimo że przyczyniał się do zmniejszenia poziomu przeciwciał IgG przeciwko DSG1 i DSG3. Pewnym ograniczeniem wyników tego badania była jednak niewielka liczebność jego uczestników
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe