Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko czerniaka złośliwego u pacjentów leczonych terapiami biologicznymi

Źródło: JAMA Dermatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 25.05.2020
 
 
Czy wieloletnie stosowanie terapii biologicznej może zahamować progresje chorób zapalnych, ale jednocześnie zwiększyć ryzyka powstawania nowotworów takich jak na przykład czerniak złośliwy?
Na łamach JAMA Dermatology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą dotyczący ryzyka rozwoju czerniaka złośliwego u pacjentów leczonych terapiami biologicznymi.

Do analizy włączono siedem badań kohortowych obejmujących w sumie ponad 34 tys. pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, reumatoidalnym zapaleniem stawów i łuszczycą leczonych terapiami biologicznymi oraz 135 tys. pacjentów leczonych terapiami konwencjonalnymi. Stosowanie terapii biologicznej miało dodatnich związek z występowaniem czerniaka, jednakże relacja nie była istota statystyczna (dla chorób zapalnych jelit: RR=1,20; 95% CI: 0,65-2,40; dla reumatoidalnego zapalenia stawów: RR=1,20; 95% CI: 0,83–1,74; łuszczyca: HR=1,57; 95% CI: 0,61–4,09). Ze względu na brak korekcji modeli o inne czynniki ryzyka, autorzy nie obliczyli modelu wieloczynnikowego.

Obecnie dostępne dane z badań kohortowych nie pozwalają wykluczyć wpływu terapii biologicznych na zwiększone ryzyka czerniaka złośliwego u pacjentów z chorobami zapalnymi. Konieczne są dalsze badania uwzględniające klasyczne czynniki ryzyka czerniaka.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe