Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Symwastatyna pomocna w leczeniu owrzodzeń?

Źródło: Br J Dermatol. 2014 Feb 7. doi: 10.1111/bjd.12883. Simvastatin as a novel therapeutic agent for venous ulcers: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Evangelista MT, Casintahan MF, Villafuerte LL.
Autor: Marzena Jaskot |Data: 13.02.2014
 
 
Tagi: owrzodzenia
Do tej pory statyny kojarzono przede wszystkim z obniżaniem poziomu cholesterolu. Dzięki ich szerokiemu działaniu być może zostaną one włączone także do terapii owrzodzeń.
Standardową metodą terapii owrzodzeń żylnych do tej pory była kompresjoterapia, a leki stosowane były raczej jako dodatek do leczenia. Od pewnego czasu wiadomo już, że symwastatyna może wykazywać działanie przyspieszające gojenie ran. Brakowało jednak badań nad jej wykorzystywaniem w leczeniu owrzodzeń. Dlatego bardzo ciekawie przedstawia się praca, którą opublikowano właśnie w British Journal of Dermatology. Badanie oceniało bezpieczeństwo i skuteczność symwastatyny stosowanej w połączeniu ze standardowym leczeniem u pacjentów z owrzodzeniami żylnymi.

Próba była randomizowana, podwójnie zaślepiona, z grupą kontrolną placebo. Do oceny wyników leczenia wykorzystano czas gojenia, powierzchnię wygojenia oraz ilość wyleczonych owrzodzeń i wskaźnik jakości życia zależny od dolegliwości skórnych (DLQI). Łącznie w badaniu uczestniczyło 66 pacjentów - 32 w grupie otrzymującej symwastatynę oraz 34 osoby w grupie kontrolnej. Wyniki okazały się wyjątkowo zachęcające. W grupie badawczej wyleczone zostały wszystkie owrzodzenia o średnicy mniejszej niż 5cm, podczas gdy w grupie kontrolnej wyleczono jedynie 46% zmian. Dodatkowo, średni czas gojenia się był krótszy u pacjentów przyjmujących statynę - 6,89+/-0,78 tyg. vs 8,4+/-1,13. Także w przypadku większych owrzodzeń symwastatyna okazała się bardziej skuteczna - z jej pomocą wyleczono 50% (średni czas 9,17+/-1 tydz.), natomiast w grupie placebo żadna zmiana nie została zamknięta. Nie zgłoszono żadnych efektów ubocznych.

Symwastatyna należy do statyn - grupy leków wykorzystywanych głównie w celu obniżenia poziomu cholesterolu oraz obniżenia ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowymi efektami działania statyn jest poprawa funkcji śródbłonka, zahamowanie proliferacji i migracji miocytów oraz działanie przeciwzapalne.

Wyniki badania wskazują, że symwastatyna podawana w dawce 40mg/dzień w połączeniu ze standardową opieką i kompresjoterapią pozwala nie tylko na znaczne zwiększenie odsetka wyleczonych owrzodzeń, ale także na szybsze otrzymanie pozytywnych efektów leczenia. Tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów.
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe