Konferencja prasowa „Opieka okołoporodowa. Polska na tle Europy”
Termin:13.02.2019
Miejsce:Warszawa (SALA KONFERENCYJNA, budynek A, wejście 1 (bliżej bramy od ul. Szarych Szeregów), 2 piętro Instytut Matki i Dziecka Ul. Kasprzaka 17a)
Organizator:Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka
 
Polska ma jeden z najwyższych w Europie odsetków cięć cesarskich, wynoszący 42,2%. Jest
on ponad dwukrotnie wyższy niż w krajach o najniższej umieralności noworodków i niemowląt i wyższy
od średniej europejskiej – 27%.

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka zapraszają na konferencję prasową „Opieka okołoporodowa. Polska na tle Europy” połączoną z prezentacją wyników raportu EURO-PERISTAT o zdrowiu okołoporodowym oraz stanie zdrowia kobiet ciężarnych i niemowląt w 26 krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Rumunii i Szwajcarii.

Konferencja odbędzie się 13 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej (budynek A, wejście 1 bliżej bramy od ul. Szarych Szeregów, 2 piętro), Instytutu Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a.

Podczas konferencji przedstawione zostaną założenia projektu EURO-PERISTAT, a także wyniki porównania Polski z pozostałymi krajami UE, m.in. pod względem:

- charakterystyki demograficzno-społecznej kobiet ciężarnych
- stanu zdrowia noworodków i niemowląt
- częstości cięć cesarskich

Raport EURO-PERISTAT to najbardziej kompleksowa publikacja na temat zdrowia okołoporodowego, zawierająca wskaźniki dotyczące zdrowia i opieki nad ciężarnymi kobietami i dziećmi w Europie. Prezentowane są w nim dane z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii,
Rumunii i Szwajcarii na temat umieralności, małej masy urodzeniowej i porodów przedwczesnych wraz z danymi dotyczącymi opieki zdrowotnej i cech matek, które mogą wpływać na wynik ciąży. Tak szeroki
zakres informacji pozwala na szersze spojrzenie na zdrowie okołoporodowe. Raport EURO-PERISTAT
ilustruje również różnice w sposobach, zakresie i jakości, zbierania danych i wyjaśnia, jak wpływa to na stosowane dotychczas porównania między krajami.

W konferencji wezmą udział:
- dr n. med. Tomasz Maciejewski – kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii IMiD,
dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
- prof. Katarzyna Szamotulska – kierownik Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki IMiD
- prof. Anna Fijałkowska - zastępca dyrektora ds. nauki IMiD
- prof. Ewa Helwich – krajowy konsultant ds. neonatologii, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD
- Dorota Kleszczewska – rzecznik prasowy IMiD

Prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem mailowym: oliwia.gissel@imid.med.pl.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe