Konferencja prasowa "Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych"
Termin:12.09.2019
Miejsce:Warszawa (Bracka 6/8)
 
Prezentacja raportu "Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych", który powstał z inicjatywy i pod patronatem konsultantów krajowych w dziedzinach reumatologii, dermatologii, neurologii i gastroenterologii, medycznych towarzystw naukowych, organizacji pacjentów i pracodawców.

Celem raportu było wypracowanie nowego modelu finansowania świadczeń w programach lekowych w wymienionych dziedzinach medycyny obejmujących leczenie chorób z autoimmunizacji, takich jak stwardnienie rozsiane, nieswoiste choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego), choroby zapalne stawów (reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, nieradiograficzna postać spondyloatropatii zapalnej) oraz łuszczyca. Dane epidemiologiczne dotyczące chorób z autoimmunizacji wskazują, że szacowana łączna populacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, chorobami zapalnymi stawów oraz łuszczycą może przekraczać w Polsce 1,5 mln. W krajach rozwiniętych zachorowalność i śmiertelność związana z chorobami autoimmunologicznymi zajmuje trzecie miejsce po chorobach onkologicznych i chorobach układu sercowo-naczyniowego. Niewłaściwie lub zbyt późno leczone choroby autoimmunologiczne prowadzą do niepełnosprawności oraz wykluczenia zawodowego i społecznego, a tym samym generują ogromne koszty pośrednie.
Niski odsetek pacjentów z chorobami z autoimmunizacji leczonych w Polsce nowoczesnymi i skutecznymi lekami wynika wprost z przyjętego modelu finansowania tego typu terapii.
Główną barierą w dostępności do leczenia, oprócz wielkości środków przeznaczanych przez NFZ na zakup leków, jest niewystarczające finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w programach lekowych, które powoduje straty szpitali przyczyniając się do ich trudnej sytuacji finansowej.
Wypracowane przez ekspertów nowe propozycje finansowania świadczeń w programach lekowych mogą zwiększać dostępność pacjentów do nowoczesnych terapii bez negatywnego wpływu na funkcjonowanie podmiotów leczniczych.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe