27. ZIMOWA KONFERENCJA MEDYCYNY RATUNKOWEJ I INTENSYWNEJ TERAPII
Termin:07.03.2018 - 10.03.2018
Miejsce:Karpacz (Hotel Mercure dawny Skalny)
Organizator:Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
WWW:www.medycynaratunkowa.wroc.pl
 
Medycyna ratunkowa w naszym kraju, pomimo swojej blisko 20-letniej historii, cierpi ciągle na tzw. „choroby dzieciństwa”. Wynikają one nie tylko z niedostatków finansowych, ale również z zawirowań politycznych, organizacyjnych i często kompetencyjnych. Wymaga to przyspieszenia integracji naszego środowiska w wymiarze krajowym oraz szerszego otwarcia międzynarodowego. Niezbędne jest również podnoszenia świadomości o zadaniach medycyny ratunkowej — i ich wadze — wśród osób decydujących o kształcie ochrony zdrowia w naszym kraju.

Niezależnie, potrzebne jest też intensywniejsze doskonalenie zawodowe naszych kadr i to nie tylko w kształceniu podyplomowym, ale już na etapie akademickim.

Tym celom poświęcane są nasze zimowe konferencje medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, w czasie których — korzystając z rosnącego doświadczenia własnych ośrodków oraz doświadczeń ekspertów międzynarodowych — rozwijamy nie tylko wątki naukowe, kliniczne, organizacyjne ale też edukacyjne i warsztatowe. Podczas nadchodzącej najbliższej konferencji zimowej rozszerzyć zamierzamy takie tematy jak: kompetencje zaawansowanych klinicystów medycyny ratunkowej, poprawa warunków pracy w oddziałach ratunkowych, postępy w satysfakcji i przepływie pacjentów przez oddziały ratunkowe oraz poprawa współpracy interdyscyplinarnej i wewnątrzsystemowej — pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego a załogami szpitalnych oddziałów ratunkowych. Rozszerzyć chcemy zakresy warsztatów dotyczących śródszpitalnego triage’u w oddziałach ratunkowych oraz wagi szybkiej przyłóżkowej diagnostyki różnicowej. Liczymy, że powstająca przy naszym Towarzystwie Sekcja Zaawansowanej Praktyki Klinicznej, będzie nową jakością nadającą istotny postęp we wszystkich obszarach praktyki medycyny ratunkowej. Planowane w programie konferencji kierunkowe Sesje, takie jak: Młodych, Liderów, Pielęgniarek i Ratowników, Studentów — będą doskonałymi forami debat nad dniem dzisiejszym i jutrem polskiej medycyny ratunkowej.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do aktywnego udziału w tym nadchodzącym, tak ważnym dla nas wszystkich, wydarzeniu.

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe